BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 9
ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE YÜRÜTME

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Akmanoğlu, N. (2012). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara uygun ve yeni davranışların kazandırılması ve arttırılması. E. Tekin-İftar (Ed.). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri (s. 121-181). Ankara: Vize Yayıncılık.

Değirmenci, H. D. (2014). Kaynaştırmada uygulamalı davranış analizine dayalı etkili öğretim sunma-I. S. Odluyurt (Ed.). Kaynaştırma eğitiminde uygulamalı davranış analizi (81-95). Ankara: Eğiten Kitap.

Güleç-Aslan, Y., Kırcaali-İftar, G., ve Uzuner, Y. (2009). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ev uygulamasının bir çocukla incelenmesi. Anakara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10, 1-25.

Hart, B., & Risley T. R. (1975). Incidental teaching of language in the preschool. Journal of AppliedBehavior Analysis, 8, 411-420. doi:10.1901/jaba.1975.8-411

Kırcaali-İftar, G. (2010). Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı-OÇİDEP. Yayımlanmamış Seminer Notları, İstanbul.

Kurt, O. (2010). Doğal öğretim yöntemleri. E. Tekin-İftar (Ed.). Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi (s. 162-179). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.

Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatmentand normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology,55, 3-9.

Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmental delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed.

McGee, G. G.,Morrier, M. J., & Daly, T. (1999). An incidental teaching teaching approach to early intervention for toddlers with autism. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 24(3), 133-146.

Odom, S. L.,Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. D., Thompson, B., & Harris, K. (2004). Quality indicators for research in special education and guidelines for evidence-based practices: Executive summary. Arlington, VA: Council for Exceptional Children Division for Research.

Perry, A., Cummings, A., Geier, J. D., Freeman, N. L., Hughes, S., Managhan, T., … & Williams, J. (2011). Predictors of outcome for children receiving intensive behavioral intervention in a large, community-based program. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 592-603. doi:10.1016/j.rasd.2010.07.003

Peters-Scheffer, N., Didden, R., Korzilius, H., & Sturmey, P. (2011). A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA-based early intervention programs for children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 60-69.doi: 10.1016/j.rasd.2010.03.11

Tekin-İftar, E. (2009). Sistematik öğretim. B. Sucuoğlu (Ed.). Zihin engelliler ve eğitimleri (s. 245-286). Ankara: Kök Yayıncılık.

Tekin-İftar, E. ve Değirmenci, H. D. (2012). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların öğretimi. E. Tekin-İftar (Ed.). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri (s. 267-321). Ankara: Vize Yayıncılık.

Wong, C., Odom, S. L., Hume K., Cox A. W., Fetting, A.,Kucharczyk S., … & Schultz, T. R. (2014). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder. ChapelHill: TheUniversity of North Carolina, Frank PorterGraham Child Development Institute, Autism Evidence-Based Practice Review Group.