BÖLÜM 2: DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 8
PROBLEM DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMAK

Problem Davranış Nedir?

Modül Kazanımları

Problem davranışlar, çocukların yeni beceriler öğrenmesini, var olan becerilerini kullanmasını engelleyen, bireyin ve ailesinin topluma ve günlük hayata katılımını kısıtlayan ve aynı zamanda çocuğa zarar veren davranışlar olarak tanımlanabilir. Anne-babalar ve uzmanlar olarak aşağıda yer verilen soruları kendinize sorarak hangi davranışların gerçekten problem olduğunu ve çocuğunuzun hangi davranışları üzerinde öncelikle çalışmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. 

  • Davranış çocuğa zarar veriyor mu? 
  • Davranış diğerlerine zarar veriyor mu?
  • Davranış çocuğun öğrenmesini etkiliyor mu?
  • Davranış çocuğun topluma katılımını engelliyor mu?

Anne-baba ve eğiticiler çocuğun davranışlarını düşünerek, problem olarak kabul ettikleri her davranış için bu soruları yanıtladığı zaman, üzerinde çalışmayı hedefledikleri davranışın gerçekten problem olup olmadığını, çocuğu engelleyip engellemediğini belirleyebileceklerdir. Bu durumda, eğer bir davranış çocuk ve aile için zararlı değilse, çocuğun öğrenmesini ya da diğerleri ile birlikteliğini engellemiyorsa üzerinde acilen çalışılması gerekmeyebilir. Aşağıda Hakan Bey oğlunun problem davranışlarını bu bakış açısıyla değerlendirmektedir.

Aşağıdaki videoda otizmli çocuklarda sıklıkla karşımıza çıkan bazı davranış problemlerini izleyebilirsiniz.