BÖLÜM 2 - DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 6
DAVRANIŞLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Kırcaali-İftar, G., & Tekin, E. (1997). Tek-denekli araştırma yöntemleri. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

Tekin-İftar, E., & Kırcaali-İftar, G. (2018). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri. Ankara: Vize Akademik.

Tekin-İftar, E. (2018). Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar (Editör). Ankara: Anı Yayıncılık.

Webber, J., & Scheuermenn, B. (2008). Educating students with autism: A quick start manual. Texas: Pro-Ed.