BÖLÜM 2 - DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 6
DAVRANIŞLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Davranışsal Amaç Yazma

Modül Kazanımları

Davranışsal amaç hedef davranışta değişiklik yaratması için uygulanan program sırasında çocuktan sergilemesi beklediğimiz davranışın tanımlanmasıdır. Bir davranışsal amaçta aşağıda sıralanan dört unsurun olması gerekir.

Davranışsal amaca uygun bir örnek aşağıda yer almaktadır.

Davranışsal amacın öğeleri açısından yukarıda verilen örneği analiz edersek;

Bir davranışsal amaç somut olarak belirlenmelidir. Anne-baba olarak ya da çocukla ilgilenen uzmanlar olarak buradan anlamamız gereken nokta yazılan amacın gözlenebilir ve ölçülebilir olmasıdır. Bu konularla ilgili açıklamaları okumakta olduğunuz bu modülde hedef davranış belirleme ve tanımlama başlığı altında ve Modül 4’te bulabilirsiniz.

Çocuğunuza öğretim ya da davranış değiştirme sürecinde kazandırmayı hedeflediğiniz davranışsal amacın gerekli tüm unsurları barındırıp barındırmadığını değerlendirmek için kullanmak üzere “Davranışsal Amaç Yazma Kontrol Listesi”ni inceleyiniz.

Davranışsal amaç konusundaki açıklamaları okurken kaç tane davranışsal amaç hedeflemek uygun olabilir sorusu aklınıza gelebilir. Bir çocuk için birden fazla sayıda davranışsal amaç yazarak öğretim ya da davranış değiştirme programı yürütebilirsiniz. Örneğin, çocuğunuzun kendini yaralama davranışını azaltmayı hedeflerken, istek bildirme, tercih yapma gibi sosyal davranışlarda değişiklik yapmayı hedeflemekle birlikte, öz bakım ve günlük yaşam gibi farklı gelişim alanlarından beceri ve davranışların öğretimi de eş zamanlı olarak hedeflenebilir.