BÖLÜM 2 - DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 6
DAVRANIŞLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Davranışsal Değerlendirme

Modül Kazanımları

Uygulamalı davranış analizi uygulamalarında yeni davranışların öğrenilmesi ve problem davranışların nedenleri çevresel etmenlere bağlı olarak açıklanır. Bu durum uygulamalarda biz uzmanların ve siz anne-babaların lehine bir noktadır; çünkü, bu anlayışa göre davranışın kendisi bir problem değildir ve çevresel düzenlemelerle hem yeni davranışlar öğretilebilir hem de problem davranışlara müdahale edilebilir. Bu anlayışı yaşama geçirebilmek için ise, davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Davranışsal değerlendirme sürecinde anne-babalar ve uzmanlar olarak yapmamız gerekenler veri toplama ve veriye dayalı karar verme olmak üzere iki temel başlıkta toplanabilir. Veri toplama ve veriye dayalı karar verme süreci aşağıda maddeler halinde sıralanan aşamaları kapsar ve izleyen bölümlerde bu aşamaların tümüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

  • Hedef davranışı belirleme
  • Hedef davranışı tanımlama
  • Davranışsal amaç yazma
  • Veri toplama tekniğine karar verme
  • Ne zaman veri toplanacağına karar verme
  • Veri toplama
  • Verileri grafiğe işleme
  • Uygulamanın etkililiği konusunda verilere dayalı olarak karar verme