BÖLÜM 2 - DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 5
ÖĞRETİM ORTAMI OLUŞTURMA

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Grandin, T. (2010). Resimlerle düşünmek. (Çeviren: Mehmet Celil İftar). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Hammet, D. (2007). Mavi Bir Günde Doğmuştu: Otistik bir dahinin olağanüstü beyninin içindekiler (Çeviren: Zeynep Yalçınkaya). İstanbul: Mia Basın Yayın ve Tanıtım Hizmetleri.

Hendricks,D.R.(2009). Parent implemented intervention for children with autism spectrum disorders: Online training module. (ChapelHill, NC: National Professional Development Center on AutismSpectrumDisorders, FPG Child Development Institute, UNC-ChapelHill). In Ohio Center forAutismandLowIncidence (OCALI) Autism Internet Modules, www.autisminternetmodules.org. Columbus, OH: OCALI

Nathan, P., & Gorman, J.M. (2002). A guide to treatments that work. NY: Oxford UniversityPress.

Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. D., Thompson, B., & Harris, K. (2004). Quality indicators for research in special education and guidelines for evidence-based practices: Executive summary. Arlington, VA. Council for Exceptional Children Division for Research.

Wong, C., Odom, S. L., Hume K., Cox A. W., Fetting, A., & Kucharczyk S., et al. (2014). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder. Chapel Hill: The University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, Autism Evidence-Based Practice Review Group.

Gıcı-Vatansever, A. (2018). Otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuğu olan annelere sunulan koçluk uygulamalarının annelerin öğretim becerilerine ve çocukların ortak dikkate tepki vereme becerilerini edinmeleri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Tekin-Iftar, E. (2008). Parent-delivered community-based instruction with simultaneous prompting for teaching community skills to children with developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 43(2), 249-265.

Besler, F. (2015). Anneler tarafından sunulan video modelle öğretimin otizmli çocuklara oyun becerisi öğretmedeki etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.