BÖLÜM 2 - DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 5
ÖĞRETİM ORTAMI OLUŞTURMA

Sınıfta Öğrenme Ortamı Oluşturmak

Modül Kazanımları

Bu başlık altında sınıf ortamında otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla çalışan öğretmenlere yönelik pratik bazı önerilerde bulunulması planlanmıştır. Diğer taraftan yukarıda sıralanan materyal seçimi, öğretim için ideal zamanlamayı belirleme gibi yukarıda açıklanan noktalar zaten tüm öğretmenlerin de dikkat etmesi gereken noktalardır.

Sınıfınızda ya da evde otizm spektrum bozukluğu olan bir çocukla çalışan bir öğretmen olarak birlikte çalıştığınız sınıf ortamının ya da evde size çocukla çalışmanız için tahsis edilmiş odanın çocuğun öğrenmesini engellemeyecek şekilde ve aynı zamanda çocuğun öğrenme ve davranışsal gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanması önemlidir. Aynı zamanda küçük yaşta olan dil becerileri henüz yeterince gelişmemiş olan çocuklar için de bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu düzenlemelerden bazılarına izleyen bölümde yer verilmiştir.

Sınıfta yapılandırılmış ve tahmin edilebilir bir fiziksel düzenleme gerçekleştiriniz: Sınıfı yapılandırılmış ve tahmin edilebilir bir fiziksel düzenlemeyle tasarlamak dikkati kolayca dağılan, ilgi yöneltmekte yeterince başarılı olamayan öğrencilerin ne yapmaları gerektiğini anlamaları ve sınıf etkinliklerine yönelebilmeleri açısından destek olur. Bu amaçla sınıfta çocukların görsel ya da işitsel olarak aşırı şekilde maruz kalacağı nesneler, mobilyalar, ses, ışık gibi durumlar kontrol dikkatlice değerlendirilmelidir. Otizm spektrum bozukluğu olan bazı öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini, bir  etkinlikten sonra ne yapacaklarını görsel olarak gördüklerinde ya da kendilerine söylendiğinde daha rahat takip edebilmekte ve aynı zamanda bu durum olası sorun davranışların ortaya çıkmasını önleyebilmektedir. Bu açıdan sınıfınızı gözden geçirmeniz yararlı .

Sınıfta kullandığınız belli materyaller için belli yerler oluşturmaya çalışınız: Örneğin, sanat etkinlikleri için ilgili materyallerin olduğu bir alan, oyun etkinliği için ilgili bir alan, dinlenme köşesi gibi alanlar yaratıp bu alanlarda yalnızca tanımladığınız etkinliklerin gerçekleşmesi biçiminde kurgulama yapınız. Örneğin, sanat köşesinde çocuğa atıştırma yemesi için değil yalnızca sanat etkinliğini gerçekleştirmesi için planlamalar yapın. Sınıfınızda bu bölümleri birbirinden ayırabilmek için çeşitli renklerde şerit ayırıcılar, paravanlar kullanabilirsiniz. Aynı şekilde geniş bir masada birden çok çocuğun bireysel olarak çalışmasını gerektirecek bir düzenleme yapacaksanız çocukların kendi çalışma alanlarını fark edebilmeleri sağlayabilmek için masayı bölebilmek üzere benzer renkli şeritler kullanabilirsiniz.

Sınıfınızda çocukları duyusal olarak rahatlatabilecek köşeler tasarlayabilirsiniz: Çocukları rahatlatacak renkte tasarlanan bir bölüm, bir oturma köşesi, ufak bir battaniye ya da örtüyü üzerine alarak dinlenebileceği bir köşe, ritmik hareketler yapabileceği bir köşe tasarlamak, dokunarak rahatlayabileceği bazı materyaller (örn., yumuşak top, küçük bir kadife örtü, sert bir kumaş)  bulundurmak duyusal açıdan çok yorulan çocuklarda dinlendirici ve sakinleştirici etki yaratabilir.