BÖLÜM 2 - DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 5
ÖĞRETİM ORTAMI OLUŞTURMA

Hizmetlerin Bütünlüğü

Modül Kazanımları

Eğitim sürecinde sadece okulda ve evde eğitim yeterli olmamakta, çocuğun birden fazla uzmanla bir araya gelmesi gerekebilmekte, psikolog, konuşma terapisti, özel eğitim öğretmeni ve anne-baba eğitimden sorumlu ekibi oluşturabilmektedir. Okul çağı çocukları söz konusu olduğu zaman ekibe okul öncesi öğretmeni ya da sınıf öğretmeni de katılmaktadır. Çocuk gereksinimleri doğrultusunda psikoloğun düzenlediği oyun gruplarına katılabilmekte, dil ve konuşma terapisti ile haftanın belli gün ve saatlerinde çalışabilmektedir. Çocuğa ve aileye sağlanan tüm hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi çok önemlidir. Her ne kadar günlük rutin içinde ekibin ya da ekipten birkaç kişinin bir araya gelmesi zor gibi görünse de eğitim sürecinde belirlenen hedefleri, bir başka deyişle tüm öğretim amaçlarını ekip üyelerinin bilmesi çok önemlidir. Bu nedenlerle hizmetlerin bütünlük içinde sağlanabilmesi için ekip üyeleri telefonla, e-posta aracılığı ile ya da mümkünse görüşerek üzerinde çalıştıkları hedefleri paylaşmalı, bilgi alışverişinde bulunmalıdır.

Anne-babalar ekibe çocukla ilgili gözlemlerini, günlük rutindeki değişmeleri ve bu değişmelerin çocuğu nasıl etkilediğini, o gün için herhangi bir rahatsızlığı / hastalığı olup olmadığını bildirmeli, böylece uzmanların o günkü oturumlarda alınması gerekecek önlemleri isabetli biçimde belirlemelerini sağlamalıdır.

Çocuk okul öncesi ya da ilköğretim kurumuna devam ediyorsa, özel eğitim öğretmeninin üzerinde çalıştığı beceriler sınıf öğretmenine bildirmeli, bu becerilere ilişkin gelişmeler ve değişikliklerden de öğretmeni haberdar etmelidir. Özellikle çocuğun okula gitmeye başladığı ilk dönemlerde ev programlarından okul programlarına geçişleri kolaylaştırmak için hem anne-baba hem de çocukla çalışan özel eğitimci işbirliği yapması gerekmektedir. 

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla gözlenen problem davranışları azaltmak ya da kontrol etmek için özel eğitim öğretmenleri çeşitli müdahale yöntemleri uygulamaktadırlar. Özel eğitim öğretmeni ve anne baba, bu müdahale teknikleri ve tekniklerin nasıl uygulandığı konusunda öğretmene bilgi vererek uygulamada tutarlılık sağlamalıdır. Genel eğitim öğretmeni (sınıf öğretmeni) üzerinde çalışılan beceriler ve problem davranışları kontrol etmek amacıyla kullanılan yöntemler hakkında da bilgilendirilmelidir. Böylece çocuğun gelişiminin izlenmesi, hedef becerilerde gerekli değişikliklerin yapılması, gerekliyse çocuğun çalışma saatlerinin tekrar düzenlenmesi ya da problem davranışlara için uygulanan tekniklerin değiştirilmesi gibi izleme ve düzenleme çalışmaları yapılabilecektir.

Bu modülde çocuğunuza bir beceriyi öğretmek, bir başka deyişle öğretime başlamak için gerekli olan temel bilgileri aldınız ve çocuğunuzun eğitimine ilişkin birçok yeni bilgi edindiniz. Şimdi öğretim modüllerine geçebilirsiniz. Ancak öğretime geçmeden önce, öncelikle kendinizi ödüllendiriniz. Kitap okumak, müzik dinlemek, televizyon seyretmek ya da bir fincan kahve içmek gibi hoşlandığınız şeyleri yapmak kendinizi ödüllendirmenin en iyi yollarındandır.