BÖLÜM 2 - DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

MODÜL 5
ÖĞRETİM ORTAMI OLUŞTURMA

Öğretimin Yoğunluğu

Modül Kazanımları

Öğretimin yoğunluğu kısaca öğretimin süresi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle yoğunluk, çocukla haftada toplam kaç saat çalışıldığıdır. Birçok araştırma sonucunda öğretimin yoğunluğu arttıkça etkisinin arttığı vurgulanmakta, otizm spektrum bozukluğu çocukların haftada 20-40 saat süre ile nitelikli eğitim almasının daha iyi sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. Ancak çocuğun evde anne-baba ya da diğer bir yetişkinle ne kadar süre çalışması gerektiği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bazı anne-babalar evde ne kadar uzun ve haftada kaç kez çalışmaları gerektiğini sormakta; ev ortamında çocukları ile her gün birçok beceriyi çalışmakta ve her beceriyi her gün aralıksız olarak öğretmeye çalışmaktadırlar. Ancak, öğretimin yoğunluğunu belirlemek için iki konuyu göz önüne almanız gereklidir:

  • Çocuğa öğretmek istediğiniz birçok hedef beceri olacaktır. Bu becerilerin her birini her gün çalışmanız gerekmeyebilir. Örneğin bisiklete binmek, top atıp tutmak ve benzeri becerileri haftada bir iki kez çalışmanız yeterli olabilir, diğer taraftan tuvalet alışkanlığını ya da çatal / kaşık kullanma becerilerini kazandırmak için her gün sürekli olarak çalışmanız uygun olacaktır.
  • Öğretimin süresinin uzun olması mutlaka etkili olacağı anlamına gelmez. Öğretimin yoğunluğu, eğitimde en iyi sonucu tek başına sağlayamaz. Öğretimin yoğunluğu kadar önemli olan bir nokta da öğretimin ve çocuğa sağlanan öğrenme fırsatlarının niteliğidir. Anne-babanın öğretim yöntemlerini doğru kullanması, hedef becerileri ve çocuk için uygun materyal seçmesi en az öğretimin süresi kadar etkili olacaktır.

Şunu unutmayınız ki ev ortamınız okul değildir. Anne-babalar olarak çocuğun tüm gereksinimlerine yanıt vermek durumundasınız. Çocuklar evdeki zamanlarını yeni becerileri öğrenmek kadar rahatlamak ve anne-baba ile çalışmak kadar onlarla oynamakla geçirmelidirler. Anne-babaların öğretim ortamını planlamak ve öğretim yapmanın yanı sıra çocukla iyi ve nitelikli zaman geçirmeleri de çocukların özellikle sosyal ve duygusal gelişimleri üzerinde çok etkili olmaktadır. Aşağıda Zeynep Hanım öğretimin yoğunluğunu, bir başka deyişle süresini belirlemede zorlandığını anlatıyor.