BÖLÜM 6: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

MODÜL 23
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm Spektrum Bozukluğunun Tedavisi Var Mıdır?

Modül Kazanımları

  • Bu modülü tamamladığınızda;
  • Otizm spektrum bozukluğunu tanımlayabilecek
  • Otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığını açıklayabilecek
  • Otizm spektrum bozukluğunun temel belirtilerini açıklayabilecek
  • Bir bireyin otizm spektrum bozukluğuna sahip olma olasılığını nasıl anlayabileceğini açıklayabilecek
  • Otizm spektrum bozukluğunun nedenlerini açıklayabilecek
  • Otizm spektrum bozukluğunun tanılanma sürecini açıklayabilecek
  • Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin genel özelliklerini sıralayabilecek
  • Otizm spektrum bozukluğunun derecelendirilmesini açıklayabilecek
  • Otizm spektrum bozukluğuna ilişkin tedavi seçeneklerini tartışabileceksiniz

Otizm spektrum bozukluğunun bilinen tıbbi bir tedavisi yoktur. Ancak, çeşitli eğitsel ve davranışsal uygulamalar ile kimi biyomedikal tedaviler otizm belirtilerinin iyileştirilmesine ve ortadan kalkmasına yönelik olarak geliştirilmiştir.

Eğitsel ve davranışsal uygulamalarla çocuğun bağımsızlaşabilmesi hedeflenirken, biyomedikal (tıbbi) tedavilerde çocuğun otizm belirtilerini kontrol altına alabilme ve aynı zamanda çocukta eşlik eden diğer sağlık sorunlarına (örn., psikiyatrik sorunlar, halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi) müdahale amaçlanır.

Çocuğun gereksinimlerine yanıt verebilecek nitelikteki uygulamalara erken dönemde başlanmasıyla birlikte önemli gelişmelerin elde edilebildiği görülmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu olan pek çok çocukta eğitsel ve davranışsal uygulamalar etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.