BÖLÜM 6: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

MODÜL 23
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Tanılama

Modül Kazanımları

Bir çocukta otizm şüphesi çocuğun gelişimiyle akranlarının gelişimi arasındaki farklılıkların anlaşılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Erken dönemde odaklanılabilecek ve otizm şüphesini güçlendiren  temel davranışlar şunlardır:

  • Adına tepkide bulunmama
  • Oyun oynayamama
  • Göz kontağı kuramama
  • İşaret ederek gösterememe

Tanılamanın erken dönemde yapılması erken müdahale hizmetlerine ulaşma açısından büyük önem taşımaktadır.

Otizm spektrum bozukluğu tanısını koyabilmek üzere ne herhangi bir kan testi ne de daha başka tıbbi bir test ya da teknik Dünya’nın hiç bir yerinde mevcut değildir. Aynı zamanda belirli bir davranışa bağlı olarak da otizm spektrum bozukluğu tanısı konulamaz.

Otizm spektrum bozukluğu ağırlıklı olarak çocuğun gözlenmesi (mümkünse doğal durumlarda) ve çocuktan sorumlu kişilerle görüşülmesi yoluyla konulmaktadır. Çocuktan sorumlu kişiler anne-baba, çocuğun öğretmeni ya da çocuğa bakım veren kişiler olabilir.

Dolayısıyla, uzmanlar gerek gördükleri durumlarda bu kişilerin gözlem bilgilerine ve çocukla olan etkileşimlerindeki deneyimlerine başvurabilirler. Bu görüşmeler sırasında uzmanlar çocuğun güçlü ve zayıf yanlarına, özellikle sosyal etkileşim ve iletişim becerilerine ilişkin ve yanı sıra sınırlı ve takıntılı ilgileri, etkinlikleri ve davranışlarına ilişkin bilgi toplarlar.

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Hangi Uzmanlar Tarafından Konur?

Otizm spektrum bozukluğu tanısını sadece konunun uzmanları koyabilir. Otizm spektrum bozukluğu tanısı ülkemizde çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı (çocuk ve ergen psikiyatrı) ve çocuk nörologları tarafından konulabilmektedir.