BÖLÜM 6: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

MODÜL 23
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Bir Bireyin Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Olduğu Nasıl Anlaşılabilir?

Modül Kazanımları

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dış görünüşlerinde belirgin bir özellikleri olmadığı için ilk bakışta otizmi olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Yani otizmli bireylerin ayırt edici bir fiziksel görünümleri yoktur.

Çoğunlukla yukarıda yer verilen özellikler (örn., sosyal etkileşim ve iletişim becerileri, sınırlı ilgi ve etkinliklere sahip olma, takıntılı ilgi ve davranışlar ve kendini uyarıcı davranışlar kapsamındaki davranışlar)  belirgin şekilde görüldüğünde otizm durumunun söz konusu olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla, bir bireyin otizm spektrum bozukluğuna sahip olup olmadığını anlayabilmek üzere fiziksel görünümlerine değil davranış özelliklerine bakmak gerekir. Sıra dışı sosyal etkileşim ve iletişim davranışları var ise, tekrarlayan basmakalıp davranışlar sergiliyorsa, etkileşim içinde olduğunuzda belirli nesne, ilgi takıntıları varsa, değişikliklere karşı tepkisel ise olası bir otizm şüphesi güçlenir.