BÖLÜM 6: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

MODÜL 23
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm Spektrum Bozukluğunun Görülme Sıklığı

Modül Kazanımları

Araştırmalar otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığının her geçen gün arttığını göstermektedir ve bu konuda uzmanlar arasında yaygın olarak kabul edilen bir görüş birliği oluşmuştur.

2000’lerin başında 150 çocuktan bir 1 çocukta otizm görüldüğü ifade edilirken bu konudaki son veriler bu oranın günümüzde neredeyse üç kat arttığını ve 59 çocuktan 1 çocukta otizm görüldüğünü ifade etmektedir.

Bu artışa bağlı olarak aklınıza hemen “otizm spektrum bozukluğunun en çok hangi gruplarda görüldüğü” sorusu gelebilir. Otizm spektrum bozukluğu her ırk, coğrafya ya da sosyoekonomik düzeyden ailede görülebilmektedir. Dolayısıyla, belirli bir gruba, topluluğa, ırka ya da coğrafyaya özgü olarak daha çok görülür ya da tam tersi görülmez gibi bir bilgi söz konusu değildir.

Otizmin görülme sıklığı yalnızca cinsiyet açısından farklılıklar göstermektedir. Otizm spektrum bozukluğu erkek çocuklarında kız çocuklarından yaklaşık 4 kat daha fazla görülmektedir. Dolayısıyla, güvenlik sektöründe çalışan kişiler olarak otizmli erkek bir bireyle karşılaşma olasılığınız kadın bir bireyle karşılaşma olasılığınıza göre daha yüksektir.