BÖLÜM 6 - TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMI SAĞLAMAK

MODÜL 22
NORMAL YAŞAMA DÖNÜŞ

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Akkök, F., ve Sucuoğlu, B. (1989). Anne Baba Rehberliği El Kitabı: Temel Becerileri kazandırma yöntemleri. Orta Doğu Teknik üniversitesi Geliştirme Vakfı Yayını. Ankara: Altan Ofset.

Akmanoğlu, N., ve Tekin Ersan, D. (2012). Otizme sahip bireyler ve aileler için rehber. Ergenlik kabus olmasın. Ankara: Eğiten Kitap

Aksoy, A. B., ve Yıldırım, G. (2008). Farklı engel grubundan engelli e sahip çocukların kardeş ilişkileri ile kardeşlerini kabullenmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 751-779.

Alagözoğlu, E. (2016). Otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş kardeşi olan bireylerin aileleri ile ilgili duygu ve düşünceleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Aldan, M. (2012). Otistik kardeşe sahip çocukların davranışsal ve duygusal uyumlarının, benlik kavramlarının ve sosyal desteklerinin incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ardıç, A. (2008). Uyarlanmış yoğun tuvalet eğitimi yönteminin otistik özellikler gösteren çocuklara tuvalet becerilerinin öğretiminde etkililiği. (Yüksek lisans tezi) Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Birkan, B. (1999). Otistik bir çocuğa öğrenmeye hazırlık becerilerinin öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(03), 51-57.

Daniels, E. (2019). Five critical reasons to offer support to autism siblings. Autism Parenting Magazine, 86, 20-22.

Değirmenci, H. D. (2018). Koçluk içeren ve içermeyen web-tabanlı mesleki gelişim uygulamalarının otizmli öğrencilere çalışan öğretmenlerin öğretim becerilerini ve öğrencilerinin güvenlik becerilerini edinmeleri açısından karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

DiGennaro Reed, F. D., Blackman, A. L., Erath, T. G., Brand, D., & Novak, M. D. (2018). Guidelines for using behavioral skills training to provide teacher support. TEACHING Exceptional Children,50, 373-380. doi:10.1177/0040059918777241

Fetherston, A. M., & Sturmey, P. (2014). The effects of behavioral skills training on instructor and learner behavior across responses and skill sets. Research in Developmental Disabilities, 35, 541-562.  doi.org/10.1016/j.ridd.2013.11.006

Kansagra, S. (2019). Helping your child w,th autism sleep: An overwiew of sleep hygiene and behavioral strategies. Autism Parenting Magazine, 34, 15-18. 5-9.

Koegel, L.K., ve LaZebnik, C. (2005). Overcoming Autism: Finding the answers, strategies, and hope that can transform a child’s life. New York:The Penguin Group.

Kupferschmidt, S. (2018). 4 Tips for finding the right bedtime routine . Autism Parenting Magazine, 34, 15-18.

Kutlu, M. (2016). Otizmli bireylere yabancı kişilerden korunma becerilerinin öğretiminde sosyal öykülerin yalnız sunumuyla video modelle birlikte sunulmasının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Anonim. (2019). The ultimate guide to autism therapies and solutions. Autism Parenting Magazine, 59, 36-45.

Malcolm, R. (2019). Help: My child with autism is afraid to go to the dentist. Autism Parenting Magazine, 86, 15-18.

Novotny, M. A. (2019). An evaluation of parent implemented web-based behavior skills training for firearm safety skills. Yayımlanmamış doktora tezi, University of South Florida Retrieved from https://search.proquest.com/docview/2238123024?accountid=7181

Sicile-Kira, C. (2008). Autism Life Skills: From communication and safety to self-esteem and more. New York:The Penguin Group.

Süzer, T. (2015). Otizmli bireylere cinsel istismardan korunma becerilerinin öğretiminde sosyal öykülerin etkililiği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Tekin-Iftar, E. (2008). Parent-delivered community-based instruction with simultaneous prompting for teaching community skills to children with developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 43(2), 249-265.

Toper, Ö. (2018). Otizm spektrum bozukluğu ve zihin yetersizliği olan çocuklarda uyku sorunları ve davranışsal müdahale yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19, 801-824. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.397343

https://www.autism.org.uk/

www.articlebase.com/mental-health-articles/social-skills-autism.html

www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bharticles.nsf/pages/autism

www.child-autism-parent-cafe.com/stres-on-families.html