BÖLÜM 5: ÖZBAKIM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

MODÜL 20
ÖZBAKIM GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA

Olası Sorunlar ve Çözüm Yollarını Belirleme

Modül Kazanımları

Aşağıda sıralanan sorulara vereceğiniz yanıtların çocuğunuza özbakım becerilerini ve başka birçok beceriyi öğretirken yaşayabileceğiniz sorunların olası nedenlerini belirlemede size yol göstereceği düşünülmektedir. Başlangıçta yaşanabilecek sorunların olası nedenlerini belirlemek üzere aşağıda sıralanan sorulara yanıt arayınız:

Başlangıçta öğretim iyi gittiği halde sonradan ortaya çıkan sorunların olası nedenlerini belirlemek üzere aşağıda sıralanan sorulara yanıt arayınız:

Özbakım Becerilerinin Öğretiminde Önemli Noktalar