BÖLÜM 5: ÖZBAKIM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

MODÜL 20
ÖZBAKIM GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA

Gelişim ve İlerlemeleri İzleme ve Kaydetme

Modül Kazanımları

Özbakım becerilerini öğretirken çoğunuzdaki ilerlemeleri kendi gözlemlerinize dayalı olarak fark edebilirsiniz. Ancak, çocuğunuzun öğretmeye çalıştığınız beceriye ilişkin gösterdiği ilerlemeleri yalnızca gözlemekle kalmayıp bu ilerlemelerin kaydını da tutmanızı öneririz. Çocuğunuzun öğretimini hedeflediğiniz beceriye yönelik performansına ilişkin kayıt tutmanız ne kadar yol aldığınızı görmenizi, hangi basamaklarda işlerin yolunda gittiğini ve hangi basamaklarda sorun yaşandığını daha gerçekçi değerlendirmenizi kolaylaştırır. Çocuğunuzun performansına ilişkin kayıt tutmanın bir yolu düzenli olarak günlük tutmaktır. Diğer ve daha çok önerilen yolu ise çocuğunuzun öğretmeye çalıştığınız beceriye ilişkin performansı hakkında size daha ayrıntılı bilgi sağlayacak olan beceri analizi kaydı ile veri toplamaktır. Bu amaçla beceri analizi kayıt formuna gereksinim duyacaksınız. öğretiminde kullanılmak üzere geriye zincirleme yaklaşımına göre hazırlanmış bir kayıt formu örneği ile boş bir beceri form yer almaktadır. Siz de bu örnekten yola çıkarak öğretmek istediğiniz beceriler için beceri analizi kayıt formu hazırlayabilirsiniz.