BÖLÜM 1 - OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNU ANLAMAK

MODÜL 2
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA EĞİTİM TEDAVİ VE TERAPİ SEÇENEKLERİ

Psikolojik ve Davranış İyileştirmeye Yönelik Tedavi Temelli Bilimsel Dayanakları Oluşmamış Uygulamalar

Modül Kazanımları

Tedavi Amaçlı Binicilik

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için ata binme tedavisi motor, iletişim ve sosyal becerileri ve dış uyaranlara verilen tepkileri geliştirmeyi hedefler. Uygulamanın yararlarını savunan bazı araştırmalar varsa da, bunlar genellikle betimsel, küçük ölçekli ve zayıf sonuçlara dayanan çalışmalardır.

Yunuslarla Tedavi

Yunuslarla tedavi sırasında otizm spektrum bozukluğu olan çocuk yunuslarla birlikte yüzer, onlara dokunur ve etkileşim kurar. Uygulamanın ileri sürülen yararları duygusal kontrol, iletişim ve dikkat becerilerinde gelişme olarak açıklanmaktadır. Bazıları yunuslarla yaratılan duygusal etkileşimin bireyleri başka tedavi uygulamalarına da daha hazır hale getirdiğini savunmaktadır. Yunuslarla tedavinin uzun dönemde otizm spektrum bozukluğunun belirtilerini azalttığına ilişkin hiçbir bilimsel bulgu yoktur. Ayrıca, yunuslar insanlara zarar verebilecek kadar güçlü hayvanlar olduğundan güvenlik riskleri de söz konusudur.

Prizma Gözlükler

Prizma gözlükler otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin görsel algısını değiştirdiği ve görme sorunlarına dayalı davranış bozukluklarında ilerleme kaydedilmesine yardımcı oldukları ileri sürülmektedir. Savunucuları otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin algı bozuklukları nedeniyle anormal hareketler sergilediklerine inanmaktadır. Prizma gözlükler görme bozukluklarını iyileştirmeyi hedefler. Mekânsal algılama, görsel farkındalık, uyaran arama davranışlarında azalma, organize olma, yürüme, göz teması, yüz ifadeleri, ruh hali, küçük ve büyük kas becerileri gibi alanlarda da yararları olduğu iddia edilmektedir. Ne yazık ki tüm bunlar bilimsel dayanaktan yoksundur ve hiçbir deneysel çalışma bu pahalı yöntemin otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin tedavisinde etkili olduğunu göstermemiştir.

Holding Terapi

Holding terapi otizm spektrum bozukluğunun anne-babanın çocuğa yakın ilgi göstermemesinden kaynaklandığını düşünen yanlış bir inanca dayanmaktadır. Uygulamada görevli çocuğu fiziksel olarak tutarak göz temasına zorlar. Bu tedavinin etkisiz ve tehlikeli olduğu bilinmektedir. İşe yaradığını gösteren hiçbir bulgu yoktur ve ölüme varan olumsuz sonuçları gözlenmiştir.

DIR/Floor Time

Çocukları anne babalarıyla ve diğer yetişkinlerle oyun aracılığıyla ilişki kurarak gelişimlerini hedefleyen gelişimsel ve ilişki temelli uygulamadır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi desteklemek üzere kullanılmaktadır. Ancak, bu alanlarda gelişime yol açtığına ilişkin bulgular yoktur. Dolayısıyla, otizm spektrum olan çocuklarla kullanılmasını önerebilmek için bilimsel dayanaklarını güçlü biçimde ortaya koyan araştırma gereksinimi vardır.