BÖLÜM 1 - OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNU ANLAMAK

MODÜL 2
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA EĞİTİM TEDAVİ VE TERAPİ SEÇENEKLERİ

Bilimsel Dayanakları Yeterince Oluşmamış Eğitim Temelli Uygulamalar TEACCH

Modül Kazanımları

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kuzey Karolayna Devlet Üniversitesi’nde Eric Schopler ve Gary Mesibov tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Çocukların görsel uyaranlara olan ilgisinden hareketle geliştirilmiştir ve çevrenin çocuğa göre düzenlenmesi esası programın tüm aşamalarında hâkimdir. Çocuğun başkalarına olan bağımlılığını azaltmak hedeflenmektedir.

 

https://www.autismspeaks.ca/about-autism/treatment/teacch/

TEACCH’in etkililiğiyle ilgili güçlü deneysel araştırmalar olmamakla birlikte TEACCH’in olumlu davranışlar kazandırmada etkili olabileceğini gösteren çeşitli araştırmalar vardır. Ancak, bu çalışmalarda çocuklarda görülen iyileşmenin yaşa bağlı olarak da görülebileceği ifade edilmektedir. TEACCH uygulamaları ile ilgili daha çok betimsel araştırmalar vardır; ve ne yazık ki betimsel araştırmalarda ancak ele alınan durum tanımlanabilmekte TEACCH uygulaması ile öğretilmesi hedeflenen davranışlar arasında neden-sonuç ilişkisini gösterilememektedir.

İlişki Temelli Yöntemler

Gelişimsel terapiler olarak da isimlendirilen ilişki temelli yöntemlerde sosyal iletişimin arttırılması hedeflenir. Denver Modeli, SCERTS, Sosyal İletişim, Dilöncesi Doğal Öğretim, Duyusal Düzenleme gibi uygulama örnekleri vardır. İlişki temelli yöntemler, gelişimsel ilişki temelli uygulamalar gibi uygulamaları da mevcuttur.

Çocuğu motive edici ya da ilgisini yönetebileceği etkinlikler belirlenir ve çocuğun davranışları takip edilerek uygun tepkilerle etkinlikler çerçevesinde gelişen etkileşim davranışları teşvik edilir. Örneğin, çocuk oyuncak arabayı alarak araba sürme oynamaya başlarsa, uygulamacı, "Aferin sana araba sürüyorsun", gibi çocuğun sergilediği davranışa ilişkin açıklama ya da yorumda bulunur; çocuğun arabaya ve yetişkine bakması (gözünü kaydırması), sıra alması, istekte bulunması gibi davranışlarını teşvik eder. Gelişimsel terapilerle ilgili henüz güçlü bilimsel bulgular elde edilmemiştir.