BÖLÜM 4 - ETKİLEŞİM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

MODÜL 18
ORTAK DİKKAT BECERLERİ

Aynı Konu Üzerinde Ortak Dikkat Sağlama

Modül Kazanımları

Bu aşamada çocuğunuzla birlikte olabilecek en az bir kişiye ihtiyaç duymaktasınız. Bu kişi/ kişiler tercihen çocuğunuzun akranı ya da bir çocuk olmalıdır. Ancak mümkün olmadığı durumlarda yetişkinlerle çalışabilirsiniz. Halka şeklinde oturunuz ve elinizde bir nesne ya da oyuncak tutununuz ve nesne hakkında bir şey söyleyiniz. Oyuncak köpek, araba, bebek ya da bir top olabilir. Ardından sıra ile bir siz ve bir diğer çocuk olmak üzere nesne hakkında konuşarak öğretimi gerçekleştiriniz.

Örneğin elinizde köpek tutuğunuzu düşünelim;

  • Köpekler havlar. Hav-hav-hav” deyiniz.
  • Bir çocuğa köpeği veriniz ve onun da köpek hakkında bir şey söylemesini isteyiniz. Çocuğun köpek hakkında bir şey söylemesini sağlamak üzere gerektiğinde model olabilirsiniz ya da aşamalı yardımla öğretim sürecini Örneğin “Köpekler koşmayı çok sever” diyerek çocuğa model olabilirsiniz.
  • Sıra ile bir siz ve bir diğer çocuk olmak üzere köpek hakkında konuşmaya devam ediniz. Konuşmalar sırasında canlandırmalar gerçekleştirebilirsiniz ve zaman zaman aynı ifadeleri kabul edebilirsiniz.

Bu aşamada diğer aşamalarda oluğu gibi bir başarı ölçütü hedeflemeniz beklenmemektedir. Farklı zamanlarda, farklı kişilerle ve farklı nesnelerle bu çalışmayı yapmanızı öneririz.

İzleyen bölümde ortak dikkat becerilerinin öğretiminde önemli olan parmakla işaret etme becerisi ve öğrenmeye hazırlık becerilerinden biri olan dikkati yöneltme becerilerini geliştirilmesine ilişkin açıklama öneriler yer almaktadır.