BÖLÜM 4 - ETKİLEŞİM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

MODÜL 18
ORTAK DİKKAT BECERLERİ

Ortak Dikkat Girişiminde Bulunma /Başlatma

Modül Kazanımları

Bu aşamada hedef çocuğunuzun karşısındaki kişi ile göz kontağı kurması ve ona bir nesne ya da etkinlik göstermesini sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için ortamda çocuğunuz ve sizin dışınızda bir kişin daha bulunması ve ortamda bir etkinlikle meşgul olması gerekmektedir. Örneğin kişi kitap okuyabilir, boya yapabilir ya da yap boz yapabilir.

  • Çocuğunuzun dikkatini çekebilecek ve yönelebileceği nesneler belirleyiniz ve ortamda bu nesneleri yerleştiriniz. Çocuğunuzun bir nesneye yönelmesini ya da bir nesne seçmesini sağlayınız.
  • Çocuğunuz bir nesneye yöneldiğinde ya da seçtiğinde “Hadi bunu babaya/ abiye gösterelim.” diyerek yönerge sununuz ve fiziksel ipucu ile çocuğunuzun nesneyi üçüncü kişiye göstermesini sağlayınız. Bu gerçekleştirirken çocuğunuzun bir yönerge vermesini de hedefleyiniz.
  • Üçüncü kişinin kendisine nesne gösterilmesinin hemen ardından nesne ile ilgili çocuğa bir tepkide bulunması gerekmektedir.

Örneğin çocuğunuzun seçtiği nesnenin araba olduğunu düşünelim. Fiziksel ipucu ile çocuğunuzun arabayı eline alarak abisine göstermesini sağlayınız ve aynı anda “Bak bu araba.” demesini isteyiniz. Çocuğunuz abisine elindeki arabayı gösterdiğinde ve “Bak bu araba” dediğinde ise abi hemen “Aaa ne kadar güzel bir araba. Hadi bakalım araba gidiyor. Düttt Dütttt Düttt” diyerek tepkide bulunabilir. Bu aşamada abi pekiştirmesini çocuğunuz göz kontağı kurduğu anda yapmalıdır. Böylece çocuğunuzun göz kontağı kurmasını pekiştirilmiş olacaktır.

Ortak dikkat başlatma becerisine yönelik çalışırken çocuğunuz sözcük taklit edemiyor olabilir. Bu durumda çocuğunuzdan farklı tepkilerle üçüncü kişinin dikkatini çekmesini isteyebilirsiniz. Örneğin çocuğunuzun herhangi bir ses çıkarmasını, omzuna dokunmasını ya da eliniz uzatmasını hedefleyebilirsiniz.

Bu aşamada çocuğunuzun en az altı farklı nesneyle ve en az iki farklı kişiyle ölçütü karşılamasını hedefleyiniz.