BÖLÜM 4: ETKİLEŞİM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

MODÜL 17
İLETİŞİM KURMA VE SOHBET ETME BECERİLERİ

İletişim Müdahalelerini Değerlendirmeye Yönelik Öneriler

Modül Kazanımları

Bu Modülde otizmli çocuklarda iletişim becerilerini desteklemek amacıyla sunulan öneriler hem eğitimcilerin hem de ailelerin uygulayabileceği özelliklerdedir. Ancak, otizmli çocukların önemli bir bölümüne iletişim becerilerinin kazandırılabilmesi için, bu Modülde sunulan önerilerin çok ötesinde müdahalelere gereksinim vardır. Bu müdahaleler özel eğitim öğretmenleri, davranış analistleri ya da dil ve konuşma terapistleri gibi uzmanlarca yürütülebilir. Amerikan Konuşma, Dil ve İşitme Birliği (ASHA, 2006), dil ve konuşma terapistlerinin otizmli çocuklarla yürütecekleri müdahaleler için ailelere şu soruları sormalarını önermiştir:

 • Müdahalenin bilimsel dayanağı var mıdır?
 • Müdahalenin birincil bakıcılar üzerindeki etkileri neler olacaktır?
 • Müdahalenin işe yarayıp yaramadığı nasıl belirlenecektir?
 • Müdahalenin çocuğa zarar verme olasılığı var mıdır?
 • Müdahale ailenin beklentileriyle ve çocuğun özellikleriyle uyuşmakta mıdır?
 • Müdahale aileyi de kapsamakta mıdır?
 • Müdahale spontan iletişim gelişimini desteklemekte midir?
 • Müdahale sosyal gelişimi, oyunu ve akran etkileşimini desteklemekte midir?
 • Müdahale doğal bağlamda genelleme ve kalıcılığı kolaylaştırmakta mıdır?
 • Müdahale davranış sorunlarıyla başa çıkmak için işlevsel değerlendirme ve olumlu davranışsal destek süreçlerini dikkate almakta mıdır?
 • Müdahale anlamlı bir ilerleme sağlayabilmek için yeterli yoğunlukta mıdır?
 • Uygun olduğunda, müdahale işlevsel akademik becerileri desteklemekte midir?
 • Müdahale öz-savunuculuk ve günlük yaşamda bağımsızlık becerilerini desteklemekte midir?