BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 15
OYUN OYNAMA

Oyun Becerilerinin Öğretiminde Önemli Noktalar

Modül Kazanımları

! Oyun becerilerinin öğretimine başlamadan önce çocuğunuzun oyun becerilerini edinmek için insan, nesne ve olaylara dikkatini yöneltme, basit yönergeleri yerine getirme, motor becerileri taklit etme, nesneyi zeminden ayırt etme, fiziksel yönlendirmeyi kabul etme önkoşul becerilerine sahip olup olmadığını değerlendiriniz.

! Oyun becerilerinin öğretimine başlamadan önce öğretim yapılacak ortamda başka bir uyaran olmadığından, özellikle de diğer oyunlara ait oyuncakların bulunmadığından emin olunuz.

! Oyun becerilerinin öğretiminde video model uygulamasına yer veriniz. Bu uygulamanın etkili olabilmesi için video görüntülerinde modelin davranışının olabildiğince doğal olmasına, görüntü akışının normal hızda olmasına ve izleyeceği videonun süresinin kısa olmasına dikkat ediniz.

! Videonun sunumu sırasında her bir oyun aşamasına ilişkin görüntüleri çocuğunuza izletiniz, videoyu her aşama sonrasında durdurunuz ve hemen çocuğunuzun ilgili aşamadaki beceriyi gerçekleştirmesini sağlayarak bir sonraki aşama için videoyu kaldığı yerden yeniden başlatınız.

! Gerektiğinde ipuçlarını kullanarak çocuğunuzun hedef oyun becerisini sergilemesini sağlayınız.

! Uygulamanın silikleştirme aşamalarında kolaylık sağlayacağından video model uygulamaları sırasında çocuğunuzun arkasında olmaya özen gösteriniz.

! Sembolik oyun becerilerinin öğretiminde uygulamalı davranış analizi temelli uygulamaları kullanabileceğinizi unutmayınız.

! Akranların model olduğu uygulamalar oyun becerilerinin öğretiminde ve edinilen becerilerin genellenmesinde etkili olduğundan öğretim sırasında bu uygulamalara yer veriniz.