BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 15
OYUN OYNAMA

Oyun Becerilerini Öğrenmede Önkoşul Beceriler

Modül Kazanımları

Çocuklarınıza oyun becerilerini öğretmeye başlamadan önce çocuklarınızın bu becerileri öğrenebilmeleri için önkoşul olan becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirerek işe başlayınız. Çocuğunuz bu becerilere sahipse oyun becerilerinin öğretimine başlayabilirsiniz, sahip değilse öncelikle bu becerilerin öğretimine yer vermelisiniz. Oyun öğrenmenin önkoşulu olan beceriler aşağıda sıralanmaktadır:

  • İnsan, nesne ve olaylara dikkatini yöneltme
  • Basit yönergeleri yerine getirme
  • Motor becerileri taklit etme
  • Nesneyi zeminden ayırt etme
  • Fiziksel ipucunu kabul etme

Sıralanan bu becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimine yönelik bilgilerinizi Modül 10, Modül 11 ve Modül 12’yi gözden geçirerek tazeleyebilirsiniz.