BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 14
ETKİNLİK ÇİZELGESİ TAKİP ETME VE SEÇİM YAPMA

Etkinlik Çizelgesi Kullanımına İlişkin Örnekler

Modül Kazanımları

İzleyen bölümde, çocuğunuza etkinlik çizelgesi takip etme becerisinin kullanımına ilişkin iki örnek uygulama süreci ele alınmaktadır. Etkinlik çizelgesi takip ederek “legodan model yapma” ve “patates kafa yapma” becerilerine ilişkin hazırlık aşamasında ve öğretim aşamasında izlemeniz önerilen basamaklara bu örneklerde yer verilmiştir. Ek olarak ilgili basamaklara ilişkin aşağıda yer alan görsellerin (A ve B panelleri) de yönlendirici olabileceği düşünülmektedir.

Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Legodan Model Yapma Hazırlık ve Öğretim Aşamaları

Etkinlik çizelgesini takip ederek legodan model yapma becerisinin öğretimi hazırlık aşaması ve öğretim aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Hazırlık aşamasında izlenmesi gereken basamaklara izleyen satırlarda yer verilmiştir.

 1. Yapacağınız modeli belirleyiniz (örn., araba, ev ya da kule).
 2. Model için kullanılacak parçaların her birinin fotoğrafını tek tek çekiniz (Fotoğrafta sadece çekilen lego parçasının olmasına dikkat ediniz).
 3. Modeli yaparken taktığınız her parçadan sonra ortaya çıkan ürünün fotoğrafını çekiniz.
 4. Fotoğrafları bilgisayara aktarınız ve boyutlarını ayarlayınız (Tüm fotoğrafların boyutları aynı olmalıdır.).
 5. Fotoğrafların çıktısını alınız.
 6. Fotoğrafları PVC ile kaplayınız ya da şeffaf kılıflara yerleştiriniz.
 7. Yapılacak modelde kullanılacak parça sayısı kadar karton sayfalar hazırlayıp fotoğrafları bu karton sayfaların üzerine yapıştırınız.
 8. Hazırladığınız karton sayfaları şeffaf poşet dosyalara yerleştiriniz.
 9. Hazırladığınız sayfaları modelin yapım aşamalarına uygun sırada klasöre takınız.
 10. Çalışmanın yapılacağı yerde sadece model yapımında kullanılacak lego parçaları ve hazırladığınız çizelgenin olmasına dikkat ediniz.

Öğretim aşamasında izlenmesi gereken basamaklara izleyen satırlarda yer verilmiştir.

 1. Çalışma sırasında kullanacağınız pekiştireçleri hazırlayınız.
 2. Hazırladığınız çizelgeyi ve modelin yapımında kullanacağınız lego parçalarını masaya yerleştiriniz.
 3. Başlama yönergesini veriniz (örn.,“Hadi legonu yap.”).
 4. Çocuğunuzun arkasına geçiniz.
 5. Çocuğunuzun aşağıdaki basamakları yerine getirmesi için fiziksel ipucu sunarak yönlendirme yapınız.
 • Sayfayı çevirme
 • Fotoğrafı işaret etme
 • Fotoğraftaki parçayı alma
 • Parçayı doğru yere takma
 • Çizelgeye geri dönme
 1. Çocuğunuzun basamaklara ilişkin doğru tepkilerini pekiştiriniz.
 2. Zamanla kullandığınız ipuçlarını geri çekiniz (örn., kısmi fiziksel ipucunda çocuğunuz hedeflediğiniz tepkiyi sergiliyorsa gölge olmaya geçiniz).*

*Not:Çocuğunuz sunduğunuz ipucu düzeyinde kendisi için hedeflediğiniz tepkiyi sergileyemediyse bir önceki ipucuna geçiniz (örn., kısmi fiziksel ipucu sunduğunuzda çocuğunuz hedeflediğiniz tepkiyi sergileyemediyse tam fiziksel ipucuna geçiniz).

Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Patates Kafa Yapma Hazırlık ve Öğretim Aşamaları

Etkinlik çizelgesini takip ederek patates kafa yapma becerisinin öğretimi de hazırlık aşaması ve öğretim aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Etkinlik çizelgesi takip ederek patates kafa yapma becerisinin öğretiminin hazırlık aşamasını “Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Legodan Model Yapma Hazırlık Aşamaları” başlığı altında belirtilen 1-10 arasındaki basamakları gerçekleştirerek tamamlayınız. Aşağıda patates kafa yapma becerisine ilişkin hazırlanan çizelgeden örnek bir sayfa yer almaktadır. Öğretim aşamasını ise “Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Legodan Model Yapma Öğretim Aşamaları” başlığı altında belirtilen 1-7 arasındaki basamakları gerçekleştirerek uygulayınız. Etkinlik çizelgesi takip ederek patates kafa yapma becerisinin öğretimine ilişkin aşağıda yer alan videoyu izleyiniz.