BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 14
ETKİNLİK ÇİZELGESİ TAKİP ETME VE SEÇİM YAPMA

Etkinlik Çizelgesi Takip Etme

Modül Kazanımları

Etkinlik çizelgesi takip etme becerisinin öğretimine başlanmadan önce Şekil 1’de de görüldüğü üzere öğretimi yapılacak beceri ve çocuğun özellikleri dikkate alınarak çizelge, materyal, ortam ve pekiştireçlere ilişkin hazırlık yapılır.

Etkinlik çizelgesi takip etme becerisinin öğretimi aşamalı yardımla öğretim sistematiği içinde gerçekleştirilir. Öğretime başlangıç yönergesini vererek başlayınız. Bu amaçla çocuğunuza “Çizelgeni takip et. / Etkinlik çizelgeni yap. / Hadi kendine yapacak bir şeyler bul.” gibi yönergeler sunabilirsiniz. Yönerge sunduktan sonra öğretime fiziksel ipucu sunarak yapacağınız yönlendirme ile devam ediniz ve bu aşamada çocuğunuzun arkasında durunuz, ellerinizi çocuğunuzun ellerinin üzerine koyarak onu çizelgesini açması, çizelgesindeki görseli takip ederek beceriyi sergilemesi ve etkinlik tamamlanana kadar sürece devam etmesi için yönlendiriniz.

Çocuğunuzun öğretim sürecindeki doğru tepkilerini çocuğunuz için belirlediğiniz etkili pekiştireçleri kullanarak pekiştiriniz. Çocuğunuzun etkili pekiştireci yiyecek-içecek pekiştireçleri, nesne pekiştireci, etkinlik pekiştireci, sembol pekiştireçler ve sözel pekiştireçler olabilir. Pekiştireçleri çocuğunuzun dikkatini dağıtmayacak şekilde onun arkasından sunmaya özen gösteriniz. Ardından aşamalı yardımla öğretim sürecindeki basamakları izleyerek ipuçlarını silikleştiriniz. İpuçlarını kısmi fiziksel ipucu, gölge olma ve yakınlığı azaltma hiyerarşisine göre silikleştiriniz. Kısmi fiziksel ipucu sunarken yine çocuğunuzun arkasında durunuz ve çocuğunuzun bileği, dirseği ya da omzuna dokunarak onun kendisinden istenilen davranışları sergilemesini sağlayınız. Çocuğunuz kısmi fiziksel ipucu ile istenilen davranışı sergilemeye başladığında gölge olma ipucuna geçiniz. Bu aşamada çocuğunuza dokunmadan, ellerinizle çocuğunuzun hareketlerini yönlendiriniz. Çocuğunuz gölge ipucuyla istenilen davranışları sergilemeye başladığında varlığınızı geri çekmeye başlayınız. Bu aşamada çocuğunuzla aranızdaki mesafeyi giderek arttırarak ondan uzaklaşınız. Çocuğunuzun performansına göre ipucunun ne zaman silikleştirileceğine, hangi düzeyde ipuçlarının kullanılacağına ilişkin anlık kararlar veriniz. Çocuğunuz yanlış tepkide bulunduğunda ya da hiçbir tepkide bulunmadığında bir önceki ipucu düzeyine geri dönünüz. Örneğin, gölge olma ipucu düzeyinde çocuğunuz hata yapıyorsa kısmi fiziksel ipucu sunmaya geri dönerek çocuğunuzun doğru tepkide bulunmasına yardımcı olunuz. Kısmi fiziksel ipucunda doğru tepkide bulunmasına yardımcı olduktan sonra bu ipucunda silikleştirme yaparak tekrar gölge olmaya geçiniz ya da bağımsız olarak yapma becerisini sınayınız. Bu süreci çocuğunuz bağımsız olarak etkinlik çizelgesini takip etmeyi öğreninceye kadar devam ettiriniz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.Çocuğunuza etkinlik çizelgesi takip etme becerisinin öğretimi için çizelge hazırlamadan önce etkinlik çizelgesi hazırlama sürecine ilişkin aşağıda yer verilen videoyu izleyiniz.