BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 13
SINIFLAMA BECERİLERİ

Nesneleri Sınıfa Göre Ayırma

Modül Kazanımları

Öğretim Denemeleri

Nesneleri sınıfına göre ayrıma” becerisinin öğretiminde diğer basamaklarda olduğu gibi iki eş tepsiye ve farklı sınıftan nesnelere gereksinim duyacaksınız. Denemeleri gerçekleştirmek için öncellikle iki farklı sınıfa ait üçer nesne hazırlayınız. Öğretime giysiler ve meyveler sınıfından üçer nesne ile başlayabilirsiniz. Örneğin meyveler sınıfı için maket elma, portakal, muz ve üzüm; giysiler sınıfı için ise tişört, şort, çorap ve bere olabilir. Fotoğrafta nesneleri sınıfına göre ayırma becerisinin öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış araç setini görebilirsiniz.

 • Öğretim sırasında tepsileri masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz.
 • Tepsilerden bir tanesinin içine şort ve diğerinin içine limon maketini koyunuz. Hazırladığınız diğer giysileri ve meyve maketlerini de masanın üzerine karışık olarak koyunuz ve ayırma becerisinin öğretiminde “eş olan nesneleri ayırma” becerisinin öğretiminde izlenen süreci izleyiniz.

 

Becerinin öğretiminde çocuğunuzun yine ilk önce masanın üzerinde duran toplam altı nesneyi, ardından toplam sekiz nesneyi ve son olarak toplam 10 nesneyi üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz. Çocuğunuzla “nesneleri sınıfa göre ayırma” becerisinin öğretimini gerçekleştirmeden önce aşağıda yer alan örnek uygulama videolarını izleyiniz.

Çocuğunuzla nesneleri sınıfına göre ayırma becerisinin öğretimini toplam 3-4 farklı sınıfa ait nesne grubu ile gerçekleştiriniz. Her yeni nesne çiftinin öğretiminde “eş olan nesneleri ayırma” becerilerinin öğretiminde izlenen süreci izleyiniz. Aşağıda nesneleri sınıfa göre ayırma çalışması sırasında kullanılabilecek sınıflara bazı örnekler sunulmaktadır:

 • Giysiler
 • Meyveler
 • Hayvanlar
 • Çiçekler
 • Taşıtlar
 • Mobilyalar

Çocuğunuz bu beceride ölçütü karşılandıktan sonra farklı sınıflardan olan nesnelere ait resimler, fotoğraflar gibi iki boyutlu nesnelerle sınıfa göre ayırma becerisini çalışınız. Örneğin taşıt ve mobilya gibi büyük boyutlu elemanlardan oluşan ve üç boyutlu nesneler ile çalışılması uygun ya da mümkün olmayan sınıflara ilişkin ayırma becerisini çalışırken iki boyutlu nesne /resimleri/fotoğraflar sınıfına göre ayırma çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda üç boyutlu maket hazırlamak yerine elemanlara ilişki resimleri hazırlamak daha pratik olacaktır. Bu aşamada resimlerle çalışmanın yararlarından yararlanabilirsiniz. Aynı basamakları izleyerek çocuğunuzun her bir sınıftan önce üçer tane, sonra dörder tane ve en son beşer tane nesne resmini üst üste iki kez ipuçsuz doğru ayırmasını hedefleyiniz. Çocuğunuzun performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz.

Önemli Noktalar

 • Denemelerde kullanacağınız tepsileri belirlerken üzerinde çocuğunuzun dikkatini dağıtabilecek şekil, desen ya da resimlerin olmamasına özen gösteriniz.
 • Deneme sırasında çocuğunuz ayırma becerisi sergilerken arada bir, çocuğunuza doğru tepkilerine ilişkin onay verebileceğinizi unutmayınız.
 • Ayırma becerilerinde başarı ölçütünün temel taklit ve eşleme becerilerinden farklı olduğunu unutmayınız. Ayırma becerilerinde çocuğunuzun sırasıyla altı, sekiz ve 10 nesnenin tümünü üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz.