BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 13
SINIFLAMA BECERİLERİ

Eş Olan Nesneleri Ayırma

Modül Kazanımları

Öğretim Denemeleri

Ayırma becerilerinin öğretiminde farklı olarak iki eş tepsi ile farklı sınıftan olan nesne ve resimlerine ihtiyaç duyacaksınız. Örneğin eş olan nesneleri ayırma becerisinin öğretimine giysiler sınıfından çorap ve yemek gereçleri sınıfından yemek kaşığı ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

  • Denemeleri gerçekleştirmek için dört tane eş beyaz çorap ve dört tane eş çorba kaşığı hazırlayınız.
  • Öğretim sırasında masada diğer eşleme becerilerinde olduğu gibi oturunuz ve tepsileri masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz.
  • Tepsilerden bir tanesinin içine bir tane beyaz çorap ve diğerinin içine bir tane çorba kaşığı koyunuz. Hazırladığınız beyaz çorap ve çorba kaşığının üçer tane eşini ise masanın üzerine karışık olarak koyunuz.
  • Çocuğunuzun dikkatini öğretime çekerek ya da çocuğunuzun dikkatinin sizde olduğu bir anı yakalayarak kararlı ve net bir ses tonuyla “Ayır.” yönergesini sununuz. Yönergeyi sunarken nötr bir yüz ifadesiyle sunmayı unutmayınız.
  • Hemen ardından tam fiziksel ipucuyla çocuğunuzun masada duran çoraplardan ve çorba kaşıklarından her birini ilişkili tepsinin içine koymasını sağlayınız. Bunu gerçekleştirirken arada bir, çocuğunuza doğru tepkilerine ilişkin onay veriniz. Örneğin “Tamam”, “Aferin”, “İyi gidiyorsun”, “Devam et” gibi ifadelerle çocuğunuzun doğru tepkilerine onay verebilirsiniz.
  • Çocuğunuz masanın üzerinde duran çorapların ve çorba kaşıklarının tümünü uygun tepsilere koyarak ayırdıktan sonra önceden belirlediğiniz etkili pekiştireçler ve sözel pekiştireçlerle çocuğunuzu pekiştiriniz (Etkili pekiştireçler yiyecek-içecek pekiştireçleri, etkinlik pekiştireçleri ya da dönüştürülebilir semboller olabilir). İzleyen denemeleri de benzer şekilde gerçekleştiriniz ve aşamalı olarak ipuçlarını silikleştiriniz.
  • Denemeler sırasında çocuğunuz bir nesneyi yanlış tepsinin içine koyarak yanlış tepkide bulunduğunda “Hayır” diyerek yanlış yaptığını belirtiniz ancak nesnenin yerini siz değiştirmeyiniz.

Bu beceride ölçüt çocuğunuz için daha önceden belirlediğinizden farklı olacaktır ve aşamalı olarak arttırılacaktır:

  1. Ölçüt: Çocuğunuzun masanın üzerinde duran toplam altı çorap ve çorba kaşığını üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz. Çocuğunuz altı çorap ve çorba kaşığının tümünü üst üste iki kez ipuçsuz olarak ayırarak ölçütü karşıladıktan sonra masanın üzerindeki çorap ve çorba kaşığı sayısını 8’e arttırınız.
  2. Ölçüt: Çocuğunuzun masanın üzerinde duran toplam sekiz çorap ve çorba kaşığını üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz. Çocuğunuz sekiz çorap ve çorba kaşığının tümünü üst üste iki kez ipuçsuz olarak ayırarak ölçütü karşıladıktan sonra masanın üzerindeki çorap ve çorba kaşığı sayısını 10’a arttırınız.
  3. Ölçüt: Çocuğunuzun masanın üzerinde duran toplam 10 çorap ve çorba kaşığını üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz.

Eş olan nesneleri ayırma” becerisinin öğretimini toplam 3-4 nesne çifti ile gerçekleştiriniz. Her yeni nesne çiftinin öğretiminde yukarıda açıklanan süreci izleyiniz. Çocuğunuzun performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz. Çocuğunuzla eş olan nesneleri ayırma becerisinin öğretimini gerçekleştirmeden önce aşağıda yer alan örnek uygulama videolarını izleyiniz.

Çocuğunuz gerçekleştirdiğiniz tüm denemelerde masanın üzerinde yer alan on nesnenin tümünü üst üste iki kez ipuçsuz ayırdığında, eş resimleri ayırma becerisinin öğretimine geçiniz. Eş resimleri ayırma becerisinin öğretimini, eş nesneleri ayırma becerisi öğretimi için açıklanan süreci izleyerek öğretiniz. Eş resimleri ayırma becerisinin öğretimine birbirinden tümüyle farklı resimlerle çalışmaya başlayınız.