BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 13
SINIFLAMA BECERİLERİ

Ayırma Becerilerinin Öğretimi

Modül Kazanımları

Otizmli çocuklara ayırma becerileri (a) eş olan nesneleri ve resimleri ayırma, (b) eş olmayan nesneleri ve resimleri ayırma ve (c) nesne ve resimleri sınıfa göre ayırma olmak üzere üç basamakta ve sırasıyla öğretilmektedir. İzleyen bölümde sıralanan basamaklarda yer alan her bir becerinin öğretimine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmektedir. Ek olarak ayırma becerilerinin öğretim basamaklarına ulaşabilirsiniz.