BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Eşleme Becerilerinin Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Modül Kazanımları

Çocuğunuzun dikkatini öğretime çekerek ya da çocuğunuzun dikkatinin sizde olduğu bir anı yakalayarak, çocuğunuza eşlemesini istediğiniz nesne ya da nesne resmi/fotoğrafını veriniz ve kararlı ve net bir tonuyla “Eşle.” yönergesini sunununuz.

Yönergeyi sunarken nötr bir yüz ifadesiyle sunmaya dikkat ediniz ve yönergede nesnenin ismine (örn., tabak) kesinlikle yer vermeyiniz.

Karıştırmaları uygularken, özellikle kestirilemez sırayla sunduğunuz denemelerde arada bir mutlaka masanın üzerinde duran nesnelerin ya da nesne resimlerinin/fotoğraflarının yerini değiştiriniz. Çocuğunuzun ölçütü bu koşulda da sağlaması gerektiğini unutmayınız.

Çocuğunuz becerilerde hızlı ilerliyor ise, sonraki aşamalarda karıştırmalarda 3-3; 2-2; 1-1 kuralını uygulamadan doğrudan kestirilemez sırayla çalışılabileceğinizi unutmayınız.

Öğretim oturumları arasında çocuğunuza mutlaka 1-2 dakikalık oyun zamanı veriniz. Çocuğunuza oyun zamanının geldiğini “Oyun zamanı” diyerek belirtiniz ve hemen oyun alanına yönlendiriniz. Oyun zamanı vermek için mutlaka çocuğunuzun denemeyi başarıyla tamamlamasını; mümkünse ipuçsuz doğru tepkide bulunmasını bekleyiniz. Hiçbir zaman yanlış bir tepkiyle sonuçlanan başarısız bir denemeden sonra ya da bir davranış probleminden sonra (örn., öfke nöbetinden ya da itirazdan sonra) oyun arası vermeyiniz.

İpucu silikleştirme sürecinde çocuğunuzun öğrenme hızına bağlı olarak daha az sayıda ya da daha fazla sayıda basamak kullanabileceğinizi unutmayınız.

Yoklama denemelerinde çocuğunuzun gerçekleştireceği ilk ipuçsuz doğru tepkiyi ve ardından gelecek tüm ipuçsuz doğru tepkileri çok yoğun ve coşkulu bir şekilde pekiştirmeyi unutmayınız.

Taklit becerilerinde olduğu gibi çocuğunuz 5 denemeden 5’inde (5/5) ya da 10 denemeden 9’unda (9/10) ipuçsuz doğru tepki göstererek başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretime devam ediniz. Çocuğunuz ölçütü karşıladıktan hemen sonra bu becerinin genellenmesini ve kalıcılığını sağlamaya yönelik çalışmaya başlayınız.

Üzerinde çalıştığınız araç seti ile öğretim sürecinin başında her gün, ipuçsuz doğru tepki sayısı ölçütü karşılar düzeyde arttığında birkaç günde bir, çocuğunuz beceriyi edindikten sonra ise haftada bir öğretim etkinlikleri düzenleyerek kalıcılık çalışmasını gerçekleştirebilirsiniz.