BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

İlişkisel Özelliklere Göre Eşleme

Modül Kazanımları

Eşleme becerilerinin bu basamağında bir arada bulunma, birlikte kullanılma, birbirini tamamlama gibi bir özellik nedeniyle ilişkili olan iki nesnenin resimlerini eşleme becerisi üzerine çalışılmaktadır. Bu duruma el ile eldiven ya da kâğıt ile kalem resimlerini eşleme örnek olarak gösterilebilir. İlişkisel özelliklerine göre eşleme becerisinin öğretiminde kullanılabilecek örnek araç setleri listede yer almaktadır. Öğretimi planlarken bu listeden yararlanabileceğiniz gibi kendiniz de benzer bir liste hazırlayabilirsiniz.

Öğretim Aşamaları

Aşama 1

Bu aşamada ayak ve çorap resimleri ile çalışabilirsiniz.

  • Masada çocuğunuzla karşılıklı olacak şekilde oturunuz ve ayak resmini masanın üzerine çocuğunuzun önüne yerleştiriniz.
  • Çocuğunuzun dikkatini öğretime çekiniz ya da çocuğunuzun dikkatinin sizde olduğu bir anı yakalayınız, elinizdeki çorap resmini çocuğunuza veriniz ve “Eşle.” diyerek yönergeyi sununuz ve denemeyi başlatınız. Tüm denemeleri “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ve yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz.
  • Çocuğunuz ayak ve çorap resmini eşleme becerisinde başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretimi sürdürünüz. Çocuğunuz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretimi sürdürünüz ve çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.
  • Aşama 1’de öğrenilen beceri için genelleme ve kalıcılık çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda yeni bir araç seti ile eşleme çalışmak üzere Aşama 2’ye geçebileceğinizi unutmayınız.

Aşama 2

İkinci aşamada çocuğunuzla çalışmak üzere ilk aşamada kullandığınız çorap-ayak resminden olabildiğince farklı olan sürahi ve bardak resimlerini tercih edebilirsiniz. Sürahi resmi ve bardak resmini eşleme becerisinin öğretimini aynı basamakları izleyerek gerçekleştiriniz. “Eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ve yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak denemeleri gerçekleştiriniz ve çocuğunuz ölçütü karşılayıncaya kadar öğretim çalışmalarına devam ediniz.

Aşama 2’de ölçüt karşılandıktan sonra genelleme ve kalıcılık çalışmalarını sürdürürken, Aşama 3’e geçebileceğinizi unutmayınız. Çocuğunuz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretimi sürdürünüz ve çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz.

Aşama 3 (Karıştırmalar)

Bu aşamada ayak ve çorap resmi ile sürahi ve bardak resmini eşleme becerileri karışık bir sıra ile kullanarak çalışılmaktadır. Öğretim sırasında Aşama 1’de açıklandığı gibi oturunuz ve masanın üzerine ayak resmini ve sürahi resmini uygun şekilde yerleştiriniz. İlk olarak Aşama 1’de kullandığınız ayak ve çorap resmini eşleme çalışması yapınız ve her iki beceriye yönelik 3-3; 2-2; 1-1 kuralını ve kestirilemez sırayla sunma uygulamasını “eş nesneleri eşleme” becerilerinin öğretiminde Aşama 3’de açıklandığı gibi gerçekleştiriniz. Kestirilemez sırayla sunduğunuz denemelerde çocuğunuzun başarı ölçütünü karşılamasını hedefleyiniz. Çocuğunuzun 3-3; 2-2; 1-1 kuralı ile gerçekleştirilen denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz. Kestirilemez sırayla sunduğunuz denemelerde çocuğunuz için 5 denemenin 5’inde (5/5) ya da 10’denemenin 9’unda (9/10) doğru tepkiyi hedeflemeyi unutmayınız. Çocuğunuzun kestirilemez sırayla sunulan denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz.

Yeni Beceriler

Çocuğunuzla yeni araç setleri belirleyerek ilişkisel özelliklerine göre eşleme becerisi üzerinde çalışmaya devam ediniz. Kullandığınız her bir yeni araç seti için ilk önce Aşama 1’de söz edildiği gibi çalışınız. Ardından bu araç setini daha önce kullanılan araç setleri ile birlikte sunarak “eş nesneleri eşleme” becerilerinin öğretiminde Aşama 3 ve 5’te belirtilen ilkeler doğrultusunda 3-3; 2-2; 1-1 kuralına ve kestirilemez sırayla uygulama basamaklarını takip ederek karıştırma sürecine yer veriniz. Masanın üzerine yerleştirdiğiniz nesne resmi sayısını aşamalı alarak 4-6 nesne olana kadar arttırınız. Çocuğunuz toplam 8-10 farklı araç seti ile eşleme becerisinde edinim ve genelleme düzeyinde ölçütü karşılayıncaya kadar ilişkisel özelliklerine göre eşleme becerisi üzerinde çalışmaya devam ediniz.

Önemli Nokta

  • Çocuğunuzla ilişkisel özelliklere göre eşleme becerisini çalışmak üzere çocuğunuzun günlük yaşamında yer alan, aşina olduğu nesne çiftleri belirleyiniz ve nesnelerin fotoğraflarını ya da çizilmiş resimlerini hazırlayınız.