BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Nesnelerle Eş Olmayan Resimleri Eşleme

Modül Kazanımları

Çocuğunuza eşleme becerilerinin bu basamağını öğretebilmek üzere aynı sınıfa ait ancak farklı boyutta, renkte, şekilde ya da farklı materyallerden yapılmış nesnelere ve resimlerine ihtiyaç duyacaksınız. Örneğin bir kırmızı kalem ve bir sarı kalem resmi; kulplu yeşil bir bardak ve bir mavi kulpsuz bardak resmi, bir kırmızı çorap resmi ve bir desenli sarı çorap resmi, bir desenli mavi karton tabak ve desensiz düz beyaz tabak resimlerinden oluşan araç setleri oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzla “nesnelerle eş olmayan resimleri” eşleme becerisinin öğretimi üzerine çalışırken eşleme becerilerinin önceki basamaklarında kullandığınız nesneleri ve nesne resimlerini kullanabilirsiniz. Fotoğrafta nesnelerle eş olmayan resimleri eşleme becerisinin öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış birkaç araç seti örneği yer almaktadır.

Öğretim Denemeleri

Öğretime başlamadan önce bir sarı kalem ve bir kırmızı kalem resmi ile bir kulplu yeşil bardak ve bir kulpsuz mavi bardak resminden oluşan iki tane araç seti hazırlayınız.

Bu becerilerin öğretiminde “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ile yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak denemeleri gerçekleştiriniz.

Önemli Nokta

  • Çocuğunuzda çelişkiye yol açacak nesne ve resimler seçmekten kaçınınız. Örneğin siyah bere ve yeşil diş fırçası ile gerçekleştirdiğiniz bir denemede araç setini siyah bere ile yeşil bir şapka resmi olarak hazırladığınızı varsayalım. Deneme sırasında çocuğunuza yeşil şapka resmini vererek eşlemesini beklediğinizde, çocuğunuz yeşil şapka resmini masanın üzerinde duran yeşil diş fırçası üzerine koyarak renk eşleme girişiminde bulunabilir.