BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Aynı Sınıftan Eş Olmayan Nesneleri Eşleme

Modül Kazanımları

Çocuğunuza eşleme becerilerinin bu basamağını öğretebilmek üzere aynı sınıfa ait nesnelerin farklı boyutta, renkte, şekilde ya da farklı materyallerden yapılmış örneklerine ihtiyaç duyacaksınız. Tabak, kalem, çorap, bardak, kaşık, tarak, ayakkabı ve kitap gibi nesneler farklı özelliklerdeki çeşitlerini kolaylıkla bulabileceğiniz nesnelere örnek olarak gösterilebilir. Aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşleme çalışmasında kullanacağınız her bir nesne için 3-4 farklı örnek bulmanız önerilmektedir. Fotoğrafta aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşleme becerisinin öğretiminde kullanılan birkaç araç seti örneğini görebilirsiniz.

Öğretim Aşamaları

Aşama 1

İlk aşamada çocuğunuzla çalışmak üzere üzere bir metal çorba kaşığı ve aynı cinsten bir metal tatlı kaşığından oluşan araç seti hazırladığınızı düşünelim.

  • Masada çocuğunuzla karşılıklı olacak şekilde oturunuz ve çorba kaşığını masanın üzerine çocuğunuzun önüne yerleştiriniz.
  • Çocuğunuzun dikkatini öğretime çektiğiniz ya da çocuğunuzun dikkatinin sizde olduğu bir anı yakalayınız, elinizdeki tatlı kaşığını çocuğunuza veriniz/uzatınız ve kararlı ve net bir tonuyla “Eşle.” diyerek yönergeyi sununuz ve denemeyi gerçekleştiriniz.
  • Tüm denemeleri “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ve yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz.
  • Çocuğunuz tatlı kaşığı ve çorba kaşığını eşleme becerisinde başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretimi sürdürünüz. Çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.

Aşama 1’de öğrenilen beceri için genelleme ve kalıcılık çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda yeni bir araç seti ile eşleme çalışmak üzere Aşama 2’ye geçebileceğinizi unutmayınız. Aşama 1’i uygulamadan “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretimine aşama 1’de yer alan örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 2

İkinci aşamada . Aşama 1’de açıklandığı şekilde çocuğunuzla masada oturunuz ve denemeleri gerçekleştiriniz. Tüm denemeleri “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ve yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz. Çocuğunuz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretimi sürdürünüz ve çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.

Aşama 2’de ölçüt karşılandıktan sonra genelleme ve kalıcılık çalışmalarını sürdürürken, Aşama 3’e geçebileceğinizi unutmayınız. Aşama 2’yi uygulamadan “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretimine aşama 2’de yer alan örnek uygulama  videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 3 (Karıştırmalar)

Bu aşamada birinci aşamada kullanılan çorba kaşığı ve tatlı kaşığı ile ikinci aşamada kullanılan bağcıklı ayakkabı ve cırt cırtlı ayakkabıdan oluşan araç setlerini karışık bir sıra ile kullanarak çalışacaksınız. Öğretim sırasında Aşama 1’de açıklandığı gibi oturunuz ve masanın üzerine çorba kaşığını ve cırt cırtlı ayakkabıyı aralarında 20-30 cm mesafe ile yerleştiriniz. Ayrıca, nesneleri çocuğunuza eşit mesafede olacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olunuz. İlk olarak Aşama 1’de kullandığınız araç seti olan çorba kaşığı ve tatlı kaşığı ile denemeler gerçekleştiriniz ve 3-3; 2-2; 1-1 kuralını ve kestirilemez sırayla sunma uygulamasını “eş nesneleri eşleme” becerilerinin öğretiminde Aşama 3’de açıklandığı gibi gerçekleştiriniz.

Çocuğunuzun 3-3; 2-2; 1-1 kuralı ile gerçekleştirilen denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz. Kestirilemez sırayla sunduğunuz denemelerde çocuğunuz için 5 denemenin 5’inde (5/5) ya da 10’denemenin 9’unda (9/10) doğru tepkiyi hedeflemeyi unutmayınız. Çocuğunuzun kestirilemez sırayla sunulan denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz. Aşama 3’ü uygulamadan “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretimine aşama 3’te yer alan örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz

Yeni Beceriler

Çocuğunuz Aşama 3’de ölçütü karşıladıktan sonra yeni bir araç seti ile aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşleme becerisini çalışmaya devam ediniz. Kullandığınız her bir yeni araç seti için ilk önce Aşama 1’de söz edildiği gibi çalışınız Ardından bu araç setini daha önce kullanılan araç setleri ile birlikte sunarak “eş nesneleri eşleme” becerilerinin öğretiminde Aşama 3-5’e belirtilen ilkeler doğrultusunda 3-3; 2-2; 1-1 kuralına ve kestirilemez sırayla uygulama basamaklarını takip ederek karıştırma sürecine yer veriniz.

Önemli Noktalar

  • İlk aşamada birbirine olabildiğince benzeyen eş olmayan nesneler ile çalışmanızın öğretimi kolaylaştırabileceğini unutmayınız. Ardından giderek nesneler arasındaki farklılıkları arttırarak birbirinden olabildiğince farklı olan eş olmayan nesnelerle çalışınız.