BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Nesnelerle Resimlerini Eşleme

Modül Kazanımları

Nesnelerle resimlerini eşleme” becerisinin öğretiminde bir nesne ve bu nesnenin iki boyutlu resim ya da fotoğrafından oluşan araç setleri kullanılmaktadır. Fotoğrafta “nesne ve resimlerini eşleme” becerisinin öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış birkaç araç seti örneğini görebilirsiniz. Bu becerinin öğretiminde daha önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde kullandığınız nesne ve “eş resimleri eşleme” becerisinin öğretiminde kullandığınız bu nesnelerin resimlerine/fotoğraflarına ihtiyaç duymaktasınız. Nesnelerle  resimleri eşleme” becerisinin öğretimi “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde izlenen basamaklar takip edilerek gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Aşamaları

Aşama 1

Bu aşamada çocuğunuzla “tabak ve tabak resmini” eşleme becerisini çalışabilirsiniz.

 • Eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklandığı gibi çocuğunuzla masa başında karşılıklı olarak oturunuz ve tabak resmini masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz.
 • Çocuğunuzun dikkatini öğretime çekiniz ya da çocuğunuzun dikkatinin sizde olduğu bir anı yakalayınız, elinizdeki tabağı çocuğunuza veriniz ve kararlı ve net bir ses tonuyla “Eşle.” yönergesini sununuz ve denemeyi başlatınız.
 • Denemelerin tümünü “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ile yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz.
 • Çocuğunuz için başarı ölçütü olarak 5 denemeden 5’inde (5/5) ya da 10 denemeden 9’unda (9/10) doğru tepkide bulunmayı hedefleyiniz. Çocuğunuz hedeflediğiniz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretime devam ediniz. Çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.
 • Öğretim oturumları arasında mutlaka oyun zamanı veriniz.
 • Çocuğunuz hedeflediğiniz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretime devam ediniz. Çocuğunuzla Aşama 1’i uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’e ilişkin örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 2

Bu aşamada çorap ve çorap resmi/fotoğrafı ile çalışmanız oldukça uygundur. Yine çocuğunuzla karşılıklı olarak oturunuz ve çorap resmini masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz. Denemeleri “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ile yoklama denemelerine ilişkin öğretim basamaklarını ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz.

Çocuğunuz hedeflediğiniz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretime devam ediniz. Çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz Çocuğunuzla Aşama 2’yi uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde yer alan Aşama 1’e ilişkin örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 3 (Karıştırmalar)

Bu aşamada birinci aşamada kullanılan “tabak ve tabak resmi” ile ikinci aşamada kullanılan “çorap ve çorap resmi”nden oluşan araç setlerini karışık bir sıra ile kullanarak çalışacaksınız.

 • Öğretim sırasında Aşama 1’de açıklandığı gibi oturunuz ve tabak resmini ve çorap resmini masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz.
 • İlk olarak Aşama 1’de kullandığınız tabak ve tabak resmi ile çalışmaya başlayarak “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 3’te yer alan ilkeler doğrultusunda 3-3; 2-2; 1-1 kuralını uygulayarak çalışınız. Çocuğunuzun 3-3; 2-2; 1-1 kuralı ile gerçekleştirilen denemelerdeki performansını veri toplama  formunu kullanarak değerlendiriniz.
 • Ardından denemeleri dönüşümlü ve kestirilemez sırayla sununuz. Kestirilemez sırayla sunduğunuz denemelerde çocuğunuz için 5 denemenin 5’inde (5/5) ya da 10’denemenin 9’unda (9/10) doğru tepkiyi hedeflemeyi unutmayınız. Çocuğunuzun kestirilemez sırayla sunulan denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.
 • Denemeleri gerçekleştirirken arada masanın üzerinde duran tabak resmi ve çorap resminin yerini değiştiriniz ve çocuğunuzun ölçütü bu şekilde karşılamasını hedefleyiniz.
 • Aşama 3’te gerçekleştireceğiniz tüm denemeleri “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve silikleştirilmesi) ile yoklama sürecine ilişkin açıklama ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz.

Aşama 3’te ölçüt karşılandıktan sonra yeni bir araç seti ile nesne-resim eşleme becerisini çalışmak için Aşama 4’e geçiniz. Çocuğunuzla Aşama 3’ü uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde yer alan Aşama 3’e ilişkin örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 4

Bu aşamada yeni bir araç setini kullanarak eşleme becerisi çalışılmaktadır. Bunun için metal kaşık ve metal kaşık resmi ile çalışmanız oldukça uygundur. “Eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ile yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak tüm denemeleri gerçekleştiriniz.

Çocuğunuz hedeflediğiniz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretime devam ediniz. Çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz. Çocuğunuzla Aşama 4’ü uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde yer alan örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 5 (Karıştırmalar)

Bu aşamada Aşama 1, 2, ve 4’de öğretim için kullandığınız tabak-tabak resmi, çorap-çorap resmi ve kaşık-kaşık resmi ile karışık olarak çalışınız. Bu aşamada “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 5’te belirtilen ilkeler doğrultusunda, aynı basamakları izleyerek ilk önce “kaşık-kaşık resmi” ve “çorap-çorap resmi” eşleme becerilerini, ardından “kaşık-kaşık resmi” ve “tabak-tabak resmi” eşleme becerilerini 3-3; 2-2; 1-1 kuralıyla karışık olarak çalışınız ve ardından denemeleri kestirilemez sırayla sununuz.

Kestirilemez sırayla uygulamada ölçütü karşıladıktan sonra bu kez çocuğunuza kaşık, tabak ve çorap resimlerini aynı anda sunarak her bir eşleme becerisi için 3-3; 2-2; 1-1 kuralını uygulayınız. Çocuğunuzun 3-3; 2-2; 1-1 kuralı ile gerçekleştirilen denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz. Ardından yine kaşık, tabak ve çorap resimlerini aynı anda sunarak çocuğunuz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar kestirilemez sırayla denemeler gerçekleştiriniz. Kestirilemez sırayla sunduğunuz denemelerde çocuğunuz için 5 denemenin 5’inde (5/5) ya da 10’denemenin 9’unda (9/10) doğru tepkiyi hedeflemeyi unutmayınız. Çocuğunuzun kestirilemez sırayla sunulan denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz. Denemeler sırasında arada bir mutlaka masanın üzerinde duran kaşık, çorap ve tabak resminin yerini değiştiriniz ve çocuğunuzun ölçütü bu şekilde karşılamasını sağlayınız. Çocuğunuz bu aşamada ölçütü karşılandıktan sonra yeni bir araç seti ile “nesnelerle resimlerini eşleme” çalışması yapmaya devam ediniz. Çocuğunuzla Aşama 5’i uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde yer alan örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Yeni Beceriler

Nesne ile resmini eşleme” becerisi için kullandığınız her bir yeni beceri (araç seti) için ilk önce Aşama 1’de söz edildiği gibi çalışınız. Ardından bu araç setini daha önce kullanılan araç setleri ile birlikte sunarak Aşama 5’te olduğu gibi 3-3; 2-2; 1-1 kuralına  ve kestirilemez sırayla uygulama basamaklarını takip ederek karıştırma sürecine yer veriniz. Çocuğunuz edinim ve genelleme düzeyinde elindeki resmi masanın üzerine yerleştirilen 4-6 nesne arasından eş nesne ile 5 denemeden 5’inde (5/5) ya da 10 denemeden 9’unda (9/10) ipuçsuz olarak eşler hale gelinceye kadar çalışmaya devam ediniz.