BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Eş Resimleri Eşleme

Modül Kazanımları

Eş resimleri eşleme” becerisinin öğretimi “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde izlenen basamaklar takip edilerek gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Aşamaları

Aşama 1

 • Bu aşamada çocuğunuzla iki eş tabak resmi ile eşleme çalışınız.
 • Eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklandığı gibi çocuğunuzla karşılıklı olarak oturunuz ve denemeleri gerçekleştiriniz.
 • Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ile yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak tüm denemeleri gerçekleştiriniz.
 • Çocuğunuz için başarı ölçütü olarak 5 denemeden 5’inde (5/5) ya da 10 denemeden 9’unda (9/10) doğru tepkide bulunmayı hedefleyiniz. Çocuğunuz hedeflediğiniz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretime devam ediniz. Çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.
 • Öğretim oturumları arasında mutlaka oyun zamanı veriniz.

Aşama 2

İkinci aşamada kullanacağınız resimlerin birinci aşamada çalıştığınız resimlerden olabildiğince farklı olması gerekmektedir. Bu aşamada “eş nesneleri eşleme” becerisinin ikinci aşamasında çalıştığınız çorapların resmi ya da fotoğrafı ile çalışmanız oldukça uygun olabilir. Yine çocuğunuzla karşılıklı olarak oturunuz ve denemeleri gerçekleştiriniz. Denemelerin tümünü “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ile yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz.

Çocuğunuz hedeflediğiniz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar öğretime devam ediniz. Çocuğunuzun denemelerdeki performansını veri toplama formunu  kullanarak değerlendiriniz Çocuğunuzla Aşama 2’yi uygulamadan önce “Eş Nesneleri Eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 2’de yer alan örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 3 (Karıştırmalar)

Bu aşamada tabak resimlerini ve çorap resimlerini eşleme becerisine karışık bir sıra ile yer veriniz.

 • Aşama 1’de açıklandığı gibi, öğretim sırasında masada oturunuz ve bir tabak ve bir çorap resmini masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz. Masanın üzerindeki tabak ve çorap resminin çocuğunuza eşit mesafede olmasını sağlamayı unutmayınız.
 • İlk önce eş tabak resimleri ile eşleme denemeleri gerçekleştiriniz. Aşama 3’te belirtilen ilkeler doğrultusunda 3-3; 2-2; 1-1 kuralını uygulayarak karışık olarak çalışınız. Ve ardından denemeleri dönüşümlü olarak uygulayınız. Çocuğunuzun 3-3; 2-2; 1-1 kuralı ile gerçekleştirilen denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.
 • Ardından denemeleri kestirilemez sırayla sununuz. Kestirilemez sırayla sunduğunuz denemelerde çocuğunuz için 5 denemenin 5’inde (5/5) ya da 10’denemenin 9’unda (9/10) doğru tepkiyi hedeflemeyi unutmayınız. Çocuğunuzun kestirilemez sırayla sunulan denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz.

Aşama 3’te gerçekleştireceğiniz tüm denemeleri “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve silikleştirilmesi) ile yoklama sürecine ilişkin açıklama ve önerileri dikkate alarak gerçekleştiriniz. Denemeler sırasında arada bir mutlaka masanın üzerinde duran çorap resmi ve tabak resminin yerini değiştiriniz ve çocuğunuzun ölçütü bu şekilde karşılamasını hedefleyiniz.

Aşama 3’te ölçüt karşılandıktan sonra yeni bir araç seti ile resim eşleme becerisini çalışmak için Aşama 4’e geçiniz. Çocuğunuzla Aşama 3’ü uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde yer verilen Aşama 3’e ilişkin örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 4

Bu aşamada “eş nesneleri eşleme” becerisinin üçüncü aşamasında çalıştığınız metal yemek kaşığının resmi/fotoğrafı ile çalışınız.

 • Yine çocuğunuzla karşılıklı olarak oturunuz ve bir tane kaşık resmini masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz.
 • Eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 1’de açıklanan öğretim (pekiştirme, pekiştirmenin silikleştirilmesi, ipucu sunma ve ipucunun silikleştirilmesi) ile yoklama denemelerine ilişkin basamakları ve önerileri dikkate alarak denemeleri gerçekleştiriniz.
 • Öğretime çocuğunuz hedeflediğiniz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar devam ediniz. Aşama 4’te beceriye ilişkin ölçüt karşılandıktan sonra Aşama 5’e geçiniz. Çocuğunuzla Aşama 4’ü uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 4’te yer alan örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Aşama 5 (Karıştırmalar)

Bu aşamada Aşama 1, 2, ve 4’de öğretim için kullandığınız tabak, çorap ve kaşık resmi ile karışık olarak çalışınız. Bu aşamada öğretim denemelerini “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretiminde Aşama 5’te belirtilen ilkeler doğrultusunda önce 3-3; 2-2; 1-1 kuralını ve ardından kestirilemez bir sırayla sunma uygulamasını dikkate alarak gerçekleştiriniz.

 • Bu aşamada ilk önce “kaşık resimlerini eşleme” ve “çorap resimlerini eşleme” becerilerini, ardından “kaşık resimlerini eşleme” ve “tabak resimlerini eşleme” becerilerini karışık olarak çalışınız ve ardından denemeleri kestirilemez sırayla sununuz.
 • Kestirilemez sırayla uygulamada ölçütü karşıladıktan sonra bu kez çocuğunuza kaşık, tabak ve çorap resimlerini aynı anda sunarak her bir eşleme becerisi için yine 3-3; 2-2; 1-1 kuralını uygulayınız. Çocuğunuzun 3-3; 2-2; 1-1 kuralı ile gerçekleştirilen denemelerdeki performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz. Ardından yine kaşık, tabak ve çorap resimlerini aynı anda sunarak çocuğunuz başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar kestirilemez sırayla denemeler gerçekleştiriniz.
 • Denemeler sırasında arada bir mutlaka masanın üzerinde duran kaşık, çorap ve tabak resminin yerini değiştiriniz ve çocuğunuzun ölçütü bu şekilde karşılamasını sağlayınız. Çocuğunuzla Aşama 5’i uygulamadan önce “eş nesneleri eşleme” becerisinin öğretinde Aşama 5’de yer alan örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

Yeni Beceriler

Çocuğunuz Aşama 1, 2 ve 4’te kullandığınız araç setleri ile “eş resimleri eşleme” becerisinde ustalaşınca, yeni araç setleri (nesne resimleri/fotoğrafları) ile çalışmaya devam ediniz. “Eş resimleri eşleme” becerisi için kullandığınız her bir araç seti (nesne) için ilk önce Aşama 1’de söz edildiği gibi çalışınız. Ardından bu araç setini daha önce kullanılan araç setleri ile birlikte sunarak Aşama 5’te olduğu gibi 3-3; 2-2; 1-1 kuralına ve kestirilemez sırayla uygulama basamaklarını takip ederek karıştırma sürecine yer veriniz.

Çocuğunuz edinim ve genelleme düzeyinde elindeki resmi masanın üzerine yerleştirilen 4-6 resim arasından “eş resimle eşleme” becerisinde başarı ölçütünü karşılayıncaya kadar çalışmaya devam ediniz. Ardından çocuğunuzla “nesneleri resimleri ile eşleme” becerisini çalışmaya başlayınız. Fotoğrafta “eş resimleri eşleme” becerisinin öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış birkaç araç seti örneğini görebilirsiniz. Çocuğunuzla “eş resimleri eşleme” becerilerini çalışırken kullanacağınız araç setlerini (nesneleri) listede yer alan nesnelerin resimleri/fotoğraflarını hazırlayarak çalışabilir ya da yaratıcılığınızı kullanarak belirlediğiniz yeni araç setleri (nesnelerin) resimleri/fotoğraflarını kullanarak çalışmalar yürütebilirsiniz.

Önemli Noktalar

Bu becerilerin çalışılması sırasında kullanılacak araç setlerini belirlerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar yer almaktadır: