BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Güleç-Aslan, Y., Kırcaali-İftar, G., ve Uzuner, Y. (2009). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ev uygulamasının bir çocukla incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10, 1-25.

Kırcaali-İftar, G., Kurt, O., ve Ülke Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı I (OÇİDEP). Ankara: Anı Yayıncılık.

Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmental delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed.Tanol, G., (2013).