BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 12
EŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Eşleme Becerileri ve Önemi

Modül Kazanımları

Temel eşleme becerileri, eş ya da neredeyse eş nesnelerin bir araya getirilmesini içerir. Çocuğumuza temel eşleme becerilerini öğretmeye başlamadan önce kendimize bu becerilere sahip olmanın öğrenme yaşantılarımız açısından etkilerinin neler olabileceğini soralım. Bu soruyu çocukların ve biz yetişkinlerin eşleme becerilerini, zihinsel etkinliklerimiz ve öğrenme deneyimlerimiz sırasında nasıl kullanıyor olabileceğimizi düşünerek yanıtlayalım. Açıklamalarımızı birkaç örnek yardımıyla somutlaştıralım.

Eşleme becerileri daha zor ve karmaşık başka pek çok beceriyi ve davranışı öğrenirken farkında olarak ya da olmadan kullandığımız becerilerdir. Alıcı dil ve ifade edici dil becerilerini öğrenirken eşleme becerilerinden yararlanırız. Örneğin, konuşurken kullandığımız sesli sözcükler aslında onlarla eşlenmiş olan nesneleri ve eylemleri ifade eder. Dolayısıyla, eşleme becerisi sözel iletişim davranışlarının öğrenilebilmesi için kullanılan çok önemli bir yapı taşıdır. Okuma-yazma becerilerini öğrenirken de eşleme becerilerini kullanırız. Çünkü hangi harflere hangi seslerin karşılık geldiğini öğrenebilmek için eşleme yapmamız gerekir.

Dikkati yöneltme ve farklı uyaranları birbirinden ayırt etme becerisinde genellikle sınırlılıklar gösteren otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar da pek çok beceriyi ya da kavramı öğrenebilmek için eşleme ve sınıflama yapmaya gereksinim duyarlar. Bu nedenle, çocuklara belli nesnelerin adını ya da belli nesneleri isteme becerisini öğretmeden önce, bu nesneleri eşlemeyi ve sınıflamayı öğretmek daha işlevseldir. Ayrıca, eşleme becerilerinin öğretimi sıralanan becerilerin öğretimine kıyasla daha kolaydır. Çünkü temel eşleme becerilerinin öğretimi, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların çoğunlukla işlemekte çok daha başarılı oldukları görsel uyaranları kullanmayı gerektirmektedir. Ancak, her zaman olduğu gibi, öğrenmede gözlenebilecek bireysel farklılıklara hazırlıklı olmak gerekir.

Eşleme becerilerinin öğretimine, temel taklit becerilerinin öğretimiyle eş zamanlı olarak başlanabileceği gibi, çocuğunuzun özelliklerine bağlı olarak, öncelikli olarak taklit ya da eşleme becerilerinin öğretimine de yer verilebilirsiniz. Çocuğunuz eşleme becerilerinin tümünde başarı ölçütünü karşıladığında ise sınıflama becerilerinin öğretimine geçebilirsiniz.