BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 11
BAŞKALARININ DAVRANIŞLARINI TAKLİT ETME

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Güleç-Aslan, Y., Kırcaali-İftar, G. ve Uzuner, Y. (2009). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ev uygulamasının bir çocukla incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10, 1-25.

Kırcaali-İftar, G., Kurt, O. ve Ülke Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı I ve II (OÇİDEP).Ankara: Anı Yayıncılık.

Lovaas, O. I. (2003). Teaching children with developmental delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed.

McDuffie, A., Turner, L., Stone, W., Yoder, P., Wolery, M., & Ulman, T. (2007). Developmental correlates of different types of motor imitation in young children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 401-412.doi:10.1007/s10803-006-0175-1

Toth, K., Munson, J., Meltzoff, A. N., & Dawson G. (2006). Early predictors of communication development in young children with autism spectrum disorders: Joint attention, imitation, and toy play. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 993-1005.doi: 10.1007/s10803-006-0137-7