BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 11
BAŞKALARININ DAVRANIŞLARINI TAKLİT ETME

Taklit Becerilerinin Öğretimi

Modül Kazanımları

Temel taklit becerileri:

  • Nesnelerle yapılan büyük kas taklit becerileri
  • Nesne kullanmaksızın yapılan büyük kas taklit becerileri
  • Küçük kas taklit becerileri
  • Yüz hareketlerini taklit becerileri
  • İki basamaklı taklit becerileri

olarak altı grupta toplanabilir. İzleyen bölümde sıralanan taklit becerilerinin öğretimine yönelik bilgi ve öneriler yer almaktadır.