BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 10
YÖNERGELERİ YERİNE GETİRME

Yaralanılan ve Önerilen Kaynaklar

Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2009). Applied behavior analysis for teachers (6th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson

Eikeseth, S., Smith, T., Jahr, E., & Eldevik, S. (2002). Intensive behavioral treatment at school for 4- to 7-year-old children with autism. Behavior Modification, 26, 49-68.doi:10.1177/10883576980130010

Goldstein, H. (2002). Communication intervention for children with autism: A review of treatment efficacy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 373-396.doi:10.1023/A:102058982

Grandin, T. (2005). Resimlerle düşünmek (M. C. İftar, Çeviri). İstanbul: Doğan Kitap.

Kırcaali-İftar, G. (2003). Otistik özellik gösteren çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılması. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama.

Kırcaali-İftar, G., Kurt, O., ve Ülke Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı I (OÇİDEP). Ankara: Anı Yayıncılık.

Landa, R. (2007). Early communication development and intervention for children with autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, 16-25.doi:10.1002/mrdd.20134

Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmental delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed.

MacDonald, R. P. F. (2008). Hey, look, it’s a train. E. Cipani (Ed.), Triumphs in early autism treatment (s. 55-69). NY: Springer.

Pieterse, M., & Treloar, R. (2007). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı 3. Kitap: İletişim becerileri (Çevirenler: Y. Uzuner ve G. Kırcaali-İftar). İstanbul: Daktylos.

Pieterse, M., & Treloar, R. (2007). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı 6. Kitap: Alıcı dil becerileri (Çeviren: E. Tekin-İftar). İstanbul: Daktylos.

Preis, J. (2006). The effects of picture communication symbols on the verbal comprehension of commands by young children with autism. Focus On Autism and Other Developmental Disabilities, 21, 194-210.doi:10.1177/10883576060210040101