BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 10
YÖNERGELERİ YERİNE GETİRME

Otizmli Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik İleri Aşamalar

Modül Kazanımları

Anımsayabileceğiniz gibi, alıcı dil becerileri çeşitli becerileri kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu modülde yer verilmese de çocuğunuza öğretebileceğiniz farklı alıcı dil becerileri yer almaktadır. Örneğin çocuğunuza eşleme ve sınıflama becerilerinin öğretimini gerçekleştirdiyseniz, çocuğunuzla, burada “adı söylenen nesneleri ayırt etme/gösterme”, “adı söylenen eylemleri ayırt etme/gösterme” gibi beceriler üzerinde çalışabilir; üç basamaklı yönergeleri yerine getirmeyi çocuğunuza öğretebilirsiniz. Çocuğunuza alıcı dil becerileri kapsamında “adı söylenen nesneyi ayırt etme/gösterme” ve “adı söylenen eylemi ayırt etme/gösterme” becerilerini nasıl öğretebileceğinize ilişkin ayrıntılı bilgiye “Kırcaali-İftar, G., Kurt, O., & Ülke Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı I (OÇİDEP). Ankara: Anı Yayıncılık” kaynağından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, “Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı” ise kapsamında ele alınan alıcı dil becerileri çocuğunuza öğretmek isteyebileceğiniz farklı alıcı dil becerileri konusunda size yol gösterici olabilir.

  • Pieterse, M., & Treloar, R. (2007). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı 3. Kitap: İletişim becerileri (Çevirenler: Y. Uzuner ve G. Kırcaali-İftar). İstanbul: Daktylos.
  • Pieterse, M., & Treloar, R. (2007). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı 6. Kitap: Alıcı dil becerileri (Çeviren: E. Tekin-İftar). İstanbul: Daktylos
  • Kırcaali-İftar, G., Kurt, O, ve Ülke Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı I (OÇİDEP). Ankara: Anı Yayıncılık.