Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı’na Hoş Geldiniz!

Bu portalda; Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların özelliklerine, evde erken müdahale çalışmalarına, davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve OSB’li çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik ücretsiz eğitimler sunulmaktadır.

Play Video

Otizmli Çocuklarımızı Topluma Kazandırmayı Hedefliyoruz!

Modül
+
Bölüm
+
Sayfa İçerik
Eğitim Videosu
 • Kullanım İstatistiklerimiz
Eğitim Tamamlandı
Toplam Kullanıcı
İçerik Okundu
Toplam Giriş

Prof. Dr. Yankı Yazgan

Tohum Otizm Eğitim Portalı’nı öneriyor.

Otizm’in iyileştirilmesinde özel eğitimin çok temel bir rolü var…​

Tohum Otizim Vakfı özel eğitim çalışmalarına rol gösterecek; herkesin ücretsiz ve karşılıksız yararlanabileceği bir portal kurdu. Bu portaldan okuyacaklarınız ve izleyeceklerinizle otizmli çocuğunuzun, danışanınızın ve öğrencinizin gelişiminde sizin için çok faydalı olacak bilgilere erişecek ve bunları hayata geçirecek fırsatı bulacaksınız.

Play Video

İçerikte neler var? Eğitimleri sırayla takip edebilirsiniz!

Otizmli çocuğunuzun ve ailenizin yaşamında önemli bir fark yaratın.

Otizmi Anlamak

 • Otizmi tanımlayabilecek,
 • Otizmin olası nedenlerini sıralayabilecek,
 • Tanılama sürecini tartışabilecek,
 • Otizmin temel belirtilerini açıklayabilecek,
 • Otizmin DSM-5’te yoğunluğuna göre derecelendirilmesini açıklayabilecek,
 • Otizmin tedavi seçeneklerini tartışabilecek,
 • Otizmle ilgili yanlış inanışları ve bu inanışların niçin yanlış olduklarını tartışabileceksiniz.

Davranışları Yönetmek

 • Otizmli çocuklarda yaygın olarak görülen problem davranışları tanımlayabilecek,
 • Problem davranışı tanımlayabilecek,
 • Otizmli çocuklarda problem davranışların nedenlerini açıklayabilecek,
 • Problem davranışların çocuk için işlevlerini açıklayabilecek,
 • Problem davranışlar ve Öncül-Davranış-Sonuç (ÖDS) modelini açıklayabilecek,
 • Problem davranışların nasıl önlenebileceğini açıklayabilecek,
 • Problem davranışları azaltmak üzere kullanılabilen uygulamaları,
 • Tepesi atmalar ve öfke nöbetlerine neden olan durumları ve bu durumlarla nasıl baş edilebileceğini tanımlayabileceksiniz.

Yeni Beceriler Kazandırmak

 • Eğitimde anne-babanın rolünü açıklayabilecek,
 • Öğretim ortamı oluşturmaya ilişkin özellikleri (öğretim için uygun zaman ve yer seçimi, ortamın düzenlenmesi ve materyal seçimi) tartışabilecek,
 • Öğretim için ayrılması önerilen ideal süreleri ifade edebilecek,
 • Çocuğun günlük yaşamdaki geçişlerini planlamanın önemini açıklayabilecek,
 • Çocuğun duyusal gereksinimlerinin önemini ve buna bağlı olarak yapılabilecek düzenlemeleri tartışabilecek,
 • Öğretilenlerin genellenmesinin önemini ve otizmli çocuğa öğretim amacıyla sunulan hizmetlerin bütünlüğünü ifade edebilecek,
 • Sınıf ortamını düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktaları tartışabileceksiniz.

Sosyal Etkileşim Becerileri Kazandırmak

 • İletişim becerilerinin gelişimini açıklayabilecek,
 • Otizmli çocuklarda iletişim becerilerinin desteklenmesinde kullanılan yöntemleri sıralayabilecek,
 • Fırsat öğretimini, talep etme-model olma öğretimini, etkinlik çizelgeleri kullanarak yetişkinlerle etkileşim kurma sürecini, replikli öğretim ile karşılıklı sohbet becerilerinin öğretimin
 • PECS sisteminin evrelerini tasarlayarak uygulayabilecek, iletişim müdahalelerini değerlendirmeye yönelik önerileri sıralayabileceksiniz.

Öz Bakım Becerileri Kazandırmak

 • Öz bakım becerilerinin önemini açıklayabilecek,
 • Öz bakım becerilerinin öğretiminden önce yapılacak hazırlıkları ve becerilerin öğretim basamaklarını açıklayabilecek,
 • Bu becerilerde etkinlik çizelgelerinin kullanımını açıklayabilecek,
 • Tuvalet becerilerinin basamaklarını sıralayabileceksiniz.

Yaşama Katılımı Sağlamak

 • Kaynaştırmaya ilişkin yasal düzenlemeleri açıklayabilecek,
 • Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yerleştirilebileceği eğitim ortamları ve eğitimlerini açıklayabilecek,
 • Otizmli çocukların yerleştirileceği eğitim ortamına karar verirken dikkate alınması gereken noktaları sıralayabilecek,
 • Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kaynaştırılmasına yönelik önemli noktaları açıklayabilecek,
 • Kaynaştırma uygulamalarının otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için sonuçlarını tartışabilecek,
 • Otizmli çocuklar için başarılı kaynaştırma uygulamalarının ölçütlerini sıralayabilecek,
 • Başarılı kaynaştırma uygulamaları için anne-baba ve yönetici iş birliğinin önemini açıklayabilecek,
 • Sınıf öğretmenlerinin başvurabileceği stratejileri ve anne-babaların başvurabileceği stratejileri sıralayabileceksiniz.

Destek Materyal ve Videolar ile Öğrenmek

 • Ölçme ve değerlendirme materyallerine ve ölçeklerine erişebilecek ve bu materyalleri ve ölçekleri uygulamada kullanılabileceksiniz.
 • Videolarda, içeriklerin özetini izleyebilecek, öğretimin nasıl gerçekleştirileceğine dair örneklere erişebilecek, öğretim videolarını inceleyerek uygulama becerilerinizi geliştirebileceksiniz.

Uzmanlarımız

Prof. Dr. Elif Tekin İftar

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü / Zihin Engelliler Anabilim Dalı

Doç. Dr. Seray Olçay

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü

Dr. H. Deniz Değirmenci

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü / Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Basında Biz

Yenilenen “Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı” ile aileler, bakım sağlayıcılar, eğitmenler ve üniversite öğrencileri, otizmli çocukların eğitimiyle ilgili en güvenilir ve en güncel bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.
Yenilenen “Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı” ile aileler, bakım sağlayıcılar, eğitmenler ve üniversite öğrencileri, otizmli çocukların eğitimiyle ilgili en güvenilir ve en güncel bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.
Yenilenen “Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı” ile aileler, bakım sağlayıcılar, eğitmenler ve üniversite öğrencileri, otizmli çocukların eğitimiyle ilgili en güvenilir ve en güncel bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.

ana destekçimiz

Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Özel Güvenlik sektörünün lider şirketi Tepe Savunma, platformumuzun yenilenmesine yönelik çok büyük destek vermiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.