BÖLÜMLER VE MODÜLLER

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların özelliklerine göre planlanmış modüllere bu sayfadan erişebilirsiniz. Toplam 24 modül içerisinde ön değerlendirme testi, bilgiler, örnek videolar, fotoğraflar, çeşitli etkinlikler, sınama soruları ve formlar bulunmaktadır.

BÖLÜM 1: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNU ANLAMAK

Modül 1

Otizm Spektrum Bozukluğu

Modül 2

Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitim, Tedavi ve Terapi Seçenekleri

Modül 3

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi

BÖLÜM 2: DAVRANIŞLARI YÖNETMEK

Modül 4

Uygulamalı Davranış Analizi

Modül 5

Öğretim Ortamı Oluşturma

Modül 6

Davranışları Ölçme Ve Değerlendirme

Modül 7

Yeni Davranışlar Kazandırma

Modül 8

Problem Davranışlarla Başa Çıkmak

BÖLÜM 3: TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

Modül 9

Öğretimi Planlama Ve Yürütme

Modül 10

Yönergeleri Yerine Getirme

Modül 11

Başkalarının Davranışlarını Taklit Etme

Modül 12

Eşleme Becerileri

Modül 13

Sınıflama Becerileri

Modül 14

Etkinlik Çizelgesi Takip Etme Ve Seçim Yapma

Modül 15

Oyun Oynama

Modül 16

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Öğrenme Fırsatlarının Arttırılmasında Teknolojik Destekler Mobile

BÖLÜM 4: ETKİLEŞİM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

Modül 17

İletişim Kurma Ve Sohbet Etme Becerileri

Modül 18

Ortak Dikkat Becerleri

Modül 19

Akranlarla Etkileşim Kurma

BÖLÜM 5: ÖZBAKIM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

Modül 20

Özbakım Gereksinimlerini Karşılama

BÖLÜM 6: TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMI SAĞLAMAK

Modül 21

Kaynaştırma

Modül 22

Normal Yaşama Dönüş

ÖZEL BÖLÜM: GÜVENLİK PERSONELİ

Modül 23

Otizm Spektrum Bozukluğu

Modül 24

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle İletişim Kurma

MODÜLLERDEN NASIL YARARLANMALISINIZ?

Ön Test

Modül öncesinde size sorulan sorularla bilgilerinizi kısaca sınayın.

Bilgilenme

Yazıları okuyun, karşınıza çıkan videoları izleyin, tüm bilgileri özümseyin. 

Alıştırma Formları

Üzerinde çalışmak üzere alıştırma formlarını indirin veya girişleri sitemiz üzerinde gerçekleştirin.