BÖLÜM 3 - TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMAK

MODÜL 13
SINIFLAMA BECERİLERİ

Eş Olmayan Nesneleri Ayırma

Modül Kazanımları

Öğretim Denemeleri

Eş olan nesneleri ayırma” becerisinde olduğu gibi öğretim sırasında iki eş tepsiye ve farklı iki sınıftan eş olmayan nesnelere ihtiyaç duyacaksınız. Eş olmayan nesneleri ayırma becerisinin öğretimine kalem ve çorap ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

  • Denemeleri gerçekleştirmek için eş olmayan ve farklı renkte, boyutta ve biçimde olan dört kalem ve dört çorap hazırlayınız.
  • Öğretim sırasında tepsileri masanın üzerine uygun şekilde yerleştiriniz. Tepsilerden bir tanesinin içine bir kalem (örn., mavi renkli tükenmez bir kalem) ve diğerinin içine bir çorap (örn., kırmızı renkli bir çorap) koyunuz.
  • Hazırladığınız diğer üç kalem ve üç çorabı masanın üzerine karışık olarak koyunuz ve ayırma becerisinin öğretiminde “eş olan nesneleri ayırma” becerisinin öğretiminde izlenen süreci izleyiniz.

Bu beceride de başarı ölçütü aşamalı olarak arttırılacaktır:

  1. Ölçüt:Çocuğunuzun masanın üzerinde duran toplam altı eş olmayan kalem ve çorabı üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz. Çocuğunuzun altı eş olmayan kalem ve çorabın tümünü üst üste iki kez ipuçsuz olarak ayırarak ölçütü karşıladıktan sonra masanın üzerindeki çorap ve kalem kaşığı sayısını 8’e arttırınız.
  2. Ölçüt: Çocuğunuzun masanın üzerinde duran toplam sekiz eş olmayan kalem ve çorabı üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz. Çocuğunuz toplam sekiz eş olmayan kalem ve çorabı üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırarak ölçütü karşıladıktan sonra masanın üzerindeki çorap ve kalem sayısını 10’a arttırınız.
  3. Ölçüt: Çocuğunuzun masanın üzerinde duran toplam 10 eş olmayan kalem ve çorabı üst üste iki kez ipuçsuz şekilde ayırmasını hedefleyiniz.

Çocuğunuzla eş olmayan üç boyutlu nesneleri ayırma becerisinin öğretimini toplam 3-4 nesne çiftiyle gerçekleştiriniz. Her yeni nesne çiftinin öğretiminde “eş olan nesneleri ayırma” becerilerinin öğretiminde izlenen süreci izleyiniz. Çocuğunuzun performansını veri toplama formunu kullanarak değerlendiriniz. Çocuğunuzla eş olan nesneleri ayırma becerisinin öğretimini gerçekleştirmeden önce “eş olan nesneleri ayırma” becerisinin öğretimine ilişkin örnek uygulama videosunu tekrar izleyebilirsiniz.